Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

Draft-ohjelma

Kaikilla Karelia-amk:n opiskelijoilla ja henkilökunnan edustajilla on mahdollisuus hakea mukaan Draft-valmennusohjelmaan, johon valitut tiimit saavat 8 kuukauden ajan rahoitusta kehittääkseen oman innovatiivisen tuote- tai palveluideansa myyntivalmiiksi tuotteeksi. Karelia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteisessä ohjelmassa on mahdollista saada rahoitusta jopa 4000 euroa. Draft-ohjelmaa rahoittavat Karelia-amk:n lisäksi Itä-Suomen yliopisto, William ja Ester Otsakorven Säätiö sekä Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO.

Draft-valmennusohjelman sivut

Innovation Month® - Innovaatiokuukausi®

Innovation Month® on kansallisesti palkittu intensiivinen yrittäjyysvalmiuksia ja innovaatiokykyä kehittävä kurssi. Kurssin käyneet ovat olleet mukana perustamassa lähes 20 eri yritystä.

Innovation Month Facebookissa

Epic Challenge

Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Joensuun normaalikoulu tekevät yhteistyötä Yhdysvaltain avaruus- ja ilmailuhallinto NASAn kanssa. Oppilaitosten opiskelijat ratkovat Marsin asuttamiseen liittyviä eeppisiä haasteita oppien samalla hyödyntämään NASAn itsensä käyttämiä innovaatioprosesseja ja -menetelmiä. Oppiminen ja työskentely toteutetaan paikallisryhmässä Joensuussa, ja työskentelyn aikana opiskelijat suorittavat yhteensä 5 tai 15 opintopisteen arvosta opintoja. Opiskelun aikana ollaan online-työkalujen avulla muutamia kertoja yhteydessä NASAn ja muiden organisaatioiden asiantuntijoihin. Opiskelijaryhmien tueksi sekä kaikkien muiden Marsin asuttamisesta kiinnostuneiden yhteentuojaksi on perustettu vapaaehtoisuuteen ja harrastuneisuuteen perustuva kehittäjäyhteisö Survival Systems Joensuu.

Epic Challengen sivut

Survival Systems Facebookissa

Yhteystiedot

Heikki Immonen
yrittäjyyden yliopettaja
heikki.immonen[at]karelia.fi
puh. 050 310 9657