Internatiol Business students working in a group

Avoimet tutki­musai­neistot

Kareliassa toteu­tetaan Avoimen tieteen ja tutki­muksen periaat­teita ja avointa toimin­ta­kult­tuuria julkai­se­malla tutkimusaineistoja.