Yhteys­tie­dot

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu
Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joen­suu
Puh. vaih­de (013) 260 600
Hen­ki­lös­tön säh­kö­pos­tio­soi­te muo­dos­tuu: etunimi.sukunimi(at)karelia.fi

Hae hen­ki­lös­tön yhteys­tie­to­ja tästä

Las­ku­tuso­soit­teet

Verk­ko­las­kut
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun OVT-tun­nus: 003724543771
Välit­tä­jä­tun­nus Ropo Capi­tal, jon­ka OVT-tun­nus: 003714377140

Verk­ko­las­kuo­soit­teet löy­ty­vät myös TIEKE:n sivuil­ta https://verkkolaskuosoite.fi

Pape­ri­set las­kut
Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy
Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joensuu

Y‑tunnus 2454377–1 | VAT-tun­nus FI24543771

Toi­vom­me saa­vam­me las­kut verk­ko­las­kui­na. Kai­kis­sa las­kuis­sa tulee olla tilaa­jan nimi ja/tai tilaa­jan kus­tan­nus­paik­ka / pro­jek­ti viitteenä.

Reh­to­rin toimisto

reh­to­ri Pet­ri Rai­vo, puh. 050 310 9749
vara­reh­to­ri Pek­ka Auvi­nen, puh. 050 563 2184

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut
Haki­ja­pal­ve­lut

Avoin­na ma — ti klo 10 — 14
ke sul­jet­tu
to — pe klo 10 — 14

HUOM! ​Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut pal­ve­lee etä­nä (säh­kö­pos­ti, chat ja puhe­lin) 24.11. alkaen maa­nan­tai­sin,
tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Asia­kas­pal­ve­lun ovi on avoin­na ainoas­taan tors­tai­sin klo 10 — 14 (3.12. alkaen).
Poik­keus per­jan­tai­na 27.11., jol­loin asia­kas­pal­ve­lun ovi on avoin­na klo 10 — 14. 

21.12.2020 — 10.1.2021 pal­ve­lem­me ainoas­taan etä­nä klo 10 — 13 (ei keskiviikkoisin).

opiskelijapalvelut(at)karelia.fi, puh. 013 260 6412
hakijapalvelut(at)karelia.fi, puh. 013 260 600
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joensuu 

Yhteys­tie­dot tie­don­saan­tia kos­ke­van pyyn­nön esittämiseksi

Tie­to­pyyn­nöt toi­mi­te­taan Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­rin toi­mis­toon joko säh­köi­ses­ti info@karelia.fi tai kir­jal­li­ses­ti osoit­tee­seen Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joen­suu. Reh­to­rin toi­mis­to rekis­te­röi tie­to­pyyn­nöt mää­rä­ai­ko­jen nou­dat­ta­mi­sek­si ja toi­mit­taa tie­to­pyyn­nöt vas­tat­ta­vak­si oikeal­le taholle.