Yhteys­tie­dot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
Puh. vaihde (013) 260 600
Henki­lös­tön sähkö­pos­tio­soite muodos­tuu: etunimi.sukunimi(at)karelia.fi

Kare­lian kampukset

Tikka­rinne-kampus
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

Aukio­loa­jat:

  • E- ja A-talo ma-to 7.30 – 16.30 ja pe 7.30 – 15.30
  • info-piste ma – to 7.45 – 15.45 ja pe 7.30 – 15.30

Wärt­silä-kampus
Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu

Aukio­loa­jat:

  • ma-to 7.30 – 17.30 ja pe 7.30 – 15.30
  • info-piste ma – to 7.45 – 15.45 ja pe 7.30 – 15.30

Yhteys­tie­dot ja laskutusosoitteet

Hae henki­lös­tön yhteystietoja

Lasku­tuso­soit­teet

Verk­ko­las­kut
Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun OVT-tunnus: 003724543771
Välit­tä­jä­tun­nus Ropo Capital, jonka OVT-tunnus: 003714377140

Verk­ko­las­kuo­soit­teet löyty­vät myös TIEKE:n sivuilta https://verkkolaskuosoite.fi

Pape­ri­set laskut
Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

Y-tunnus 2454377-1 | VAT-tunnus FI24543771

Toivomme saavamme laskut verk­ko­las­kuina. Kaikissa laskuissa tulee olla tilaa­jan nimi ja/tai tilaa­jan kustan­nus­paikka / projekti viitteenä.

Rehto­rin toimisto

rehtori Petri Raivo, puh. 050 310 9749
vara­reh­tori Pekka Auvinen, puh. 050 563 2184

Kare­lian turvaryhmä

Turva­ryh­män puhe­lin­nu­mero on 013 260 6112 ja sähkö­posti [email protected].

(tähän nume­roon vain turva­soit­toja – ei myyntipuheluja!)

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut

Palve­lua­jat:

ti ja to   11 – 14 (toimisto avoinna, chat, puhelin, sähkö­posti)
ma ja pe   11 – 14 (etäpal­velu: chat, puhelin, sähkö­posti)
ke   ei palvelua

Muina aikoina palve­lemme sopi­muk­sen mukaan ajan­va­rauk­sella [email protected].

HUOM! Palve­lemme tiis­taina 26.3. klo 12-14. Palve­lua ei ole seuraa­vina tiis­tai­päi­vinä: 9.4., 23.4., 14.5. ja 21.5.

opiskelijapalvelut(at)karelia.fi, puh. 013 260 6412
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu 

Haki­ja­pal­ve­lut

Haki­ja­pal­ve­lui­den yhteys­tie­toi­hin pääset tästä.

Opinto-ohjaa­jat

Opinto-ohjaa­jien yhteys­tie­dot löydät täältä.

Opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lat

Kare­lian molem­milla kampuk­silla toimii Kelan ateria­tuen piiriin kuulu­vat opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lat, Tikka­rin­teellä Ravin­tola Solina ja Wärt­si­lässä Ravin­tola Wire. Ravin­to­loi­den sivuilta löydät aukio­loa­jat, ruoka­lis­tat sekä tarkem­mat yhteystiedot.

Yhteys­tie­dot tiedon­saan­tia koske­van pyynnön esittämiseksi

Tieto­pyyn­nöt toimi­te­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun rehto­rin toimis­toon joko sähköi­sesti [email protected] tai kirjal­li­sesti osoit­tee­seen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu. Rehto­rin toimisto rekis­te­röi tieto­pyyn­nöt määrä­ai­ko­jen noudat­ta­mi­seksi ja toimit­taa tieto­pyyn­nöt vastat­ta­vaksi oikealle taholle.