Karelian osaaja­pooli

Toimimme vahvassa yhteis­työssä parhaiden asian­tun­ti­joiden kanssa

Etsimme työelämän erityis­asian­tun­ti­joita jakamaan näkemyksiä ja osaamista Karelian opiske­li­joille. Osaaja­poo­lissa sinulla on mahdol­lisuus päästä tuottamaan ja kehit­tämään korkea­koulun opintoja ja palve­luita. Osaaja­poo­li­laiset saavat sovitun korvauksen tekemästään työstä. Asian­tun­ti­joiden käytöstä päätetään tapaus­koh­tai­sesti tarpeen mukaan. 

Tule mukaan Karelian osaaja­poo­li­laisten aktii­viseen joukkoon! 

Osaaja­poolin kautta saat:

  • mahdol­li­suuden oman osaamisen kehittämiseen 
  • mahdol­li­suuden kehittää opintoja ja palveluita
  • opetus­ko­ke­musta ja mahdol­li­suuden vaikuttaa oman alan asian­tun­tijana tulevai­suuden tekijöiden osaamiseen 
  • osaaja­poo­li­ver­koston yhteisine tapaa­mi­sineen ja koulutuksineen 
  • mahdol­li­suuden lisäansioon

Ilmoit­taudu tästä

Lisätietoja: Maarita Mannelin, maarita.mannelin(at)karelia.fi, puh. 050 593 4283
Anne Prepula, anne.prepula(at)karelia.fi, puh. 050 311 9167

Osaaja­poo­li­lainen voi itse tehdä tietojen tarkastus- ja poisto­pyynnön www-lomak­keella avulla. 

Karelian osaaja­poolin tieto­se­loste