Jatkuva oppiminen

Ihmisen kokoista oppimista Kareliasta. Oppiminen on elämän mittainen matka ja siihen ei ole yhtä oikeaa tapaa. Yhdelle sopii joustava opiskelu avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa pieninä palasina, toinen valitsee YAMK-tutkinnon ja kolmas täydentää osaamistaan erikoistumiskoulutuksella.

Valitse avoimesta AMK:sta sinulle sopivat opinnot

Avoimen AMK:n kevään 2023 opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin on alkanut. 

Löydä sinulle sopiva koulutus ja tule mukaan!


Muuta opinto­tar­jontaa kaikille

Asian­tun­ti­juutta ammattilaisille

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoi­tettu jo työelä­mässä oleville korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neille, jotka haluavat kehittyä asian­tuntija- tai esimiestehtäviin.

Työnha­ki­jalle

Työllis­ty­minen mielessä? Kehitä ja ylläpidä ammatil­lista osaamistasi ja luo oma urapolkusi työvoi­ma­kou­lu­tuk­sessa.

Tutkinto-opiske­lusta kiinnostuneelle

Tähtää AMK- tai YAMK-tutkintoon: Aloita opiskelu polkuo­pin­toina.

Erikois­tu­mi­sesta kiinnostuneelle

Mielessä ammatil­linen kehit­ty­minen tai täydentävä erikois­osaa­minen? Hae erikois­tu­mis­kou­lu­tuksiin

Maahan­muut­ta­jalle

Hanki taidot ja osaaminen korkea­kou­lussa opiskelua varten valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa.

Yrityk­sille ja yhteisöille

Räätä­löidyt tilaus­kou­lu­tukset ja valmen­nukset voivat olla henki­lös­tö­kou­lu­tuksia tai laajempia kokonai­suuksia tarpeesi mukaan.

Yrityk­sille ja ammattilaisille 

Täyden­nys­kou­lu­tusta yrityksesi tai yhteisösi menes­tykseen. Täyden­tävää osaamista ammattilaisille.


Olemme jatkuvan oppimisen asian­tun­ti­joita – Ota meihin yhteyttä!

Löydä juuri sinulle tai yrityk­sellesi sopiva koulutus tai palvelu. Ota yhteyttä Karelian jatkuvan oppimisen asian­tun­ti­joihin ja kysy lisää. 

Mervi Lätti
Avoimen amk:n opinnot

Mervi Lätti
erikois­suun­nit­telija
mervi.latti(at)karelia.fi
p. 050 563 2188

Harri Mikkonen
Koulu­tukset työelämälle

Harri Mikkonen
palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
[email protected]
p. 050 502 0402

Jatkuvan oppimisen kehittäminen

Pälvi Malinen
Jatkuvan oppimisen päällikkö
[email protected]
p. 050 479 3310

Koulu­tukset maahanmuuttajille

Kirsi Autio
lehtori
[email protected]
p. 050 467 9219

Anne Prepula
Koulu­tukset työelämälle

Anne Prepula
palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
[email protected]
p. 050 311 9167

Uraval­men­nukset, työ- ja harjoit­te­lu­paikat, rekrytapahtumat

[email protected]


Osaaminen näkyviin osaamismerkillä

Katso video YAMK-koulutuksesta

Osaamis­merkki eli open badge on digitaa­linen tapa tunnistaa ja tunnustaa sekä tehdä näkyväksi merkin saajan osaamista. Avoimuus ja järjes­tel­mä­riip­pu­mat­tomuus mahdol­lis­tavat merkkien keräilyn eri lähteistä ja näiden julkai­se­misen eri palve­luissa. Lue lisää osaamis­merkkien luomi­sesta sekä vastaa­not­ta­mi­sesta Kareliassa.