Opiskelijalähettiläät

Opiskelijalähettiläämme ovat Karelian tutkinto-opiskelijoita, jotka on perehdytetty kertomaan Karelia-ammattikorkeakoulusta ja omasta opiskelustaan kaikille kiinnostuneille. Kutsu heidät kertomaan omasta opiskelijan näkökulmastaan, millaista Kareliassa on opiskella, ja mitä Kareliasta kannattaa tietää!

Lähettiläämme kiertävät oppilaitoksissa, varuskunnissa ja tapahtumissa. Mikäli haluat Karelian yleisesittelyn, tai Karelian mukaan tapahtumaan, lähetä tiedustelu osoitteeseen [email protected].

Opiskelijalähettiläät 2023 – 2024

Elina Aalto

3. vuoden medianomiopiskelija

”Media-alalla erityisesti kiehtoo viestintä, graafinen suunnittelu ja sisällöntuotanto. Visuaalisuus on itselleni tärkeää ja luovuuden kautta tekeminen on parasta.”

Wissal El Megouni

2nd year Industrial Management student

Roni Heiskanen

2. vuoden sosionomiopiskelija

”Sosionomikoulutuksessa on ehdottomasti parasta se, että opettajilla on kokemusta työelämästä, mikä näkyy oppitunneilla. Toinen kehuttava juttu on kaikki meidän harjoittelut ja muut projektit, joissa pääsemme tutustumaan työelämään ja kokeilemaan omia siipiä!”

Eleni Karpathakis

3. vuoden liiketalouden opiskelija

”Suuntautumisenani tradenomiopinnoissa ovat markkinointi ja taloushallinto. Tähtäimenäni on yrittäjyys.”

Jessica Komulainen

4. vuoden metsätalousinsinööriopiskelija

”Opinnot Kareliassa ovat olleet mahtavia, mielenkiintoisia ja monipuolisia, mutta parasta on ollut saada kunnon kosketus tulevaan työelämään.”

Liisa Laitinen

1. vuoden sosionomiopiskelija

”Karelia-ammattikorkeakoulu on opiskelupaikkana ennen kaikkea innovatiivinen ja positiiviseen muutokseen rohkaiseva. Ryhmäkoot ovat sopivat, ja yksilöllistä tukea on saatavilla jokaiselle opiskelijalle.”

Miika Meriläinen

2. vuoden tradenomiopiskelija Y-akatemiasta

”Tradenomiopinnoissa Y-akatemian puolella on parasta se, että opinnot antavat hyvät valmiudet useaan eri yrittäjyyden osa-alueeseen. Opinnot siis tukevat tulevaisuuden haavettani yrittäjyydestä.”

Tino Pekkarinen

3. vuoden rakennusinsinööriopiskelija, suuntautunut rakennesuunnitteluun.

”Rakennusalassa minua kiinnostaa kuntotarkastukset ja tietomallintaminen (BIM).”

Ayeman Rahman

2nd year International Business student

”Business ideas from different cultural backgrounds make International Business programme unique: On every course we simulate the corporate world . Other than English, I speak fluent Bengali, Hindi, Urdu, and a little bit of Finnish. If you are planning to play any sports, count me in.”

Timur Voinov

3rd year International Business student

”My passion lies in the field of finance and entrepreneurship, and I strive to hone my skills in these areas to bring something to the world. You can talk with me in Russian, English. And I also speak Finnish at an intermediate level.”

Lue Timurin tarina