Muutoksenhaku

Mikäli katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys sähköpostitse Karelia-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin.

Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää kirjallisesti oikaisua valintapäätökseen tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta, Karelian tutkintosääntö 3.2..

Oikaisupyynnön toimitusosoite on Karelia-ammattikorkeakoulu, Opiskelijapalvelut, Tutkintolautakunta, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu.