Muutoksenhaku

Mikäli katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys sähköpostitse Karelia-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin.

Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää kirjallisesti oikaisua valintapäätökseen ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukselta 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. (Ammattikorkeakoululaki 57 § (20.3.2015/257), Karelian tutkintosääntö 3.2.).

Oikaisupyynnön toimitusosoite on Karelia-ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu.