Bio­ta­lous­osaa­jak­si verk­ko-opin­noil­la – mak­su­ton joh­dan­to­jak­so alkaa

Bio­ta­lous­osaa­jak­si verk­ko-opin­noil­la
– mak­su­ton joh­dan­to­jak­so alkaa 29.1.2018

 

Kiin­nos­taa­ko bio­ta­lous? Mak­sut­to­mal­la Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen ‑opin­to­jak­sol­la saat koko­nais­ku­van bio­ta­lou­des­ta. Tutus­tut mm. kes­kei­siin toi­mia­loi­hin sekä bio­ta­lou­den mah­dol­li­suuk­siin tule­vai­suu­des­sa. Opin­to­jak­so on avoin­na 29.1.–30.3.2018. Voit aloit­taa ja suo­rit­taa opin­to­jak­son itse­näi­ses­ti ver­kos­sa oman aika­tau­lusi mukai­ses­ti. Ilmoit­tau­du 21.1.2018 men­nes­sä!

Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen ‑opin­to­jak­son (2 op) jär­jes­tää Kare­lian avoin AMK, ja se on tar­koi­tet­tu kai­kil­le bio­ta­lou­des­ta kiin­nos­tu­neil­le. Opin­to­jak­so on osa Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­sal­kun opin­to­ja, joi­hin kuu­luu verk­ko-opin­to­ja usei­den eri kor­kea­kou­lu­jen tar­jon­nas­ta. Valit­se osaa­mis­sal­kus­ta itseä­si kiin­nos­ta­vat opin­to­jak­sot. Suo­ri­tet­tua­si vähin­tään 10 op voit anoa koko­nai­suu­des­ta digi­taa­lis­ta osaamismerkkiä.

Lue lisää osaa­mis­sal­kun nettisivuilta