Älykkäästi työuralle ‑valmennus aktivoi nuoria omaehtoiseen urasuunnitteluun

Älykkäästi työuralle ‑valmennus aktivoi nuoria omaehtoiseen urasuunnitteluun

 

Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy toteuttavat uudenlaisen nuorille kohdennetun uravalmennuskonseptin, jossa aktivoidaan tehokkaasti omaehtoiseen urasuunnitteluun. Urapolun rakentaminen etenee unelmien, toiveiden ja osaamisen ja valmiuksien tunnistamisen kautta vaiheittain kohti omaa urasuunnitelmaa. Valmennuksessa nuoren opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia vahvistetaan tarpeellisilla työelämätaidoilla ja osaamisen kehittämisen toimenpiteillä.

Älykkäästi työuralle ‑valmennuksessa oma valmentaja auttaa löytämään vastauksia, voimavaroja ja vahvuuksia uran rakentamiseen sekä on tukena matkan varrella. Valmennuksen konkreettisena tuloksena synty realistinen etenemissuunnitelma sekä keinot ja valmiudet suunnitelman toteuttamiseen. Tavoitteellinen suunnitelma voi johtaa koulutukseen, työllistymiseen, yrittäjyyteen, kuntoutumiseen, hyvinvointiin tai opiskelutaitojen kehittymiseen.

Kohderyhmänä ovat 17–29 vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla ei ole selkeää käsitystä siitä, mille alalle haluavat suuntautua. Älykkäästi työuralle ‑valmennus sopii ammatillista koulutusta pohtiville, uravalintojen kirkastamiseen, alan vaihtajille, työllistymistä tai yrittäjyyttä harkitseville sekä työelämän muutostilanteisiin.

Valmennus ajoittuu kolmen kuukauden ajalle ja se alkaa kolmen viikon teemoitetulla jaksolla:

  1. Orientaatio valmennukseen ja ryhmäytyminen
  2. Tunnista osaamisesi ‑työpaja
  3. Tuotteista osaamisesi ‑työpaja
  4. Ammatit ja koulutukset tutuksi ‑työpaja

Lähijakson jälkeen valmennus jatkuu yksilöllisenä ja räätälöitynä kunkin osallistujan tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Ensimmäinen Älykkäästi työuralle –valmennus alkaa 20.4.2020. Valmennus toteutetaan verkon välityksellä etävalmennuksena. Valmennukseen hakeudutaan te-palvelujen kautta http://toimistot.te-palvelut.fi/