Karelia halajaa tiiviimpään yhteistyöhön alueen toimijoiden kanssa

Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa syksyn aikana useita kumppanuustapaamisia yritysten ja eri toimijoiden kanssa. Karelialla on 80 avainkumppania ja nämä on kutsuttu loka-marraskuussa järjestettäviin tapaamisiin, joissa tavoitteena on päästä aktiiviseen ja molempia hyödyttävään yhteistyöhön. 

Suunnitelmallista kumppanuustyötä Kareliassa on tehty jo kymmenen vuotta, mutta nyt toimintaa kehitetään vastaamaan korkeakoulun ja yritysten tämän päivän tarpeita. 

- Vastaavia tilaisuuksia emme ole aiemmin järjestäneet ja nyt haetaankin uusia uria meidän ja yrityskentän välille. Tarkoitus on edetä avoimin mielin ja katsoa mitä tällaisesta kumppanuudesta syntyy. Toimialoja ovat mm. paikalliset it-alan yritykset, energia- ja metsäala sekä sote-ala, kertoo palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkonen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

- Yrityskentän lisäksi etsimme kiinnostavia yhteistyön paikkoja myös paikallisen urheilusektorin kanssa. Saimme aikaisemmin hyviä kokemuksia kolmen joensuulaisen urheiluseuran kanssa SeeMe –hankkeessa. Tästä innostuneena järjestämme yhteistyössä Pohjois-Karjalan Liikunta Ry:n kanssa tapaamisen, jonne kutsutaan kaikki aiheesta kiinnostuneet pohjoiskarjalaiset urheiluseurat. Yhteisen pöydän äärellä voimme monipuolisesti miettiä yhteistyön mahdollisuuksia seurojen ja Karelian kesken. 

Karelialla on vahvaa urheilijoiden testausosaamista ja siihen liittyviä hankkeita. Tapaamisissa mietitään myös Karelian hanketoiminnan kokemuksen hyödyttämistä seuratoiminnassa.