Paula Ikävalko on Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2020 alumni

Paula Ikävalko on Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2020 alumni

Paula Ikävalko on Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2020 alumni

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2020 alumniksi on valittu vuonna 2018 fysioterapeutiksi (AMK) valmistunut Paula Ikävalko. Fysioterapeuttina Fysioterapia Sulavissa työskentelevä Ikävalko on tehnyt valmistumisensa jälkeen aktiivista yhteistyötä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

- Paula on edistänyt ansiokkaasti äitiysfysioterapiaa niin valtakunnallisesti kuin maakunnallisestikin. Hän tekee moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tämä moniammatillinen suuntautuminen näkyi jo moniammatillista opinnäytetyötä tehdessä. Hän viestii Kareliasta positiivisesti ja innostavasti, kertoo lehtori Anu Pukki.

Paula Ikävalko teki yhden harjoitteluistaan Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:lle ja on nyt mukana yhdistyksen hallituksessa. Maakunnallisesti hän on vaikuttanut paikallisen vanhemmuuden vertaistukiyhdistys Liekku ry:n hallituslaisena ja aktiivina.

- Äitiysfysioterapian eri aiheita on ollut esillä esimerkiksi Liekun ja Aktiivinen Synnytys ry:n vertaistuki-illoissa. Lisäksi yritän pysyä kärryillä alueen äitiysfysioterapian ja ‑liikunnan palveluista ja tekijöiden omasta erikoisosaamisesta. Osaltani pyrin myös mahdollistamaan äitiysfysioterapian tekijöiden paikallisen verkostoitumisen kollegiaalisen tuen tarjoamiseksi. Ja vielä lisäksi teen yhteistyötä myös muiden alueen äitiyspalveluiden tuottajien, kuten ammattidoulien ja mm. synnytysvalmennusta, imetysohjausta ja kotisynnytyksissä avustamista tarjoavan Synnytyskoplan kanssa, kertoo Ikävalko.

Paula Ikävalko on ollut Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden fykofoorumissa kertomassa työstään, erityisalastaan., opiskelukokemuksistaan sekä opintojen hyödyllisyydestä työelämässä ja omasta polustaaan äitiyspuolelle.

- Vielä opiskellessani ei ollut Suomessa tarjolla erillistä äitiysfysioterapeutin koulutusta, joten hyödynsin mahdollisuuksiani opiskelemalla Karelian terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa neuvolatyötä, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja imetysohjausta. Fykofoorumilla oli mukana kantoliinassa silloin viiden kuukauden ikäinen vauvani, jolla oli myös ajoittain aiheeseen sanottavaa.

Vuoden Alumniksi tuleminen oli positiivinen yllätys Paula Ikävalkolle.

- Alumniksi ilmoittautuessani tulin kyllä lukeneeksi myös Vuoden Alumneista ja muistan ihailleeni heidän saavutuksiaan omilla aloillaan. Sitä tulee sokeaksi omalle tekemiselleen ja perisuomalaiseen tapaan kai vähän vähätteleekin itseään, mutta valintani perusteluihin pysty samaistumaan täysin. Olen hyvin kiitollinen tästä kunniasta päästä edustamaan alaani ja opinahjoani.

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden alumni valittiin nyt jo neljättä kertaa. Alumneja ovat kaikki Kareliasta, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta tai niitä edeltävistä oppilaitoksista valmistuneet opiskelijat sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat. Alumnitoiminnan tavoitteena on kehittää Karelian työelämäläheisyyttä ja tukea opiskelijoiden työelämäyhteyksien syntymistä. Alumnit voivat mm. toimia opetuksessa asiantuntijaluennoitsijoina, kutsua opiskelijaryhmiä opintovierailulle työpaikalleen, tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja, projekteja ja opinnäytetyön aiheita sekä toimia mentoreina ja alan työelämään perehdyttäjinä.