Categories
Tapahtumat

Tekniikan alan työelämän osaamis­tar­peisiin vastaa­minen Itä-Suomen korkea­kou­lujen yhteis­työnä -webinaari 12.11.2020

Osana jatkuvan oppimisen korkea­kou­lu­yh­teis­työtä Itä-Suomessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Itä-Suomen yliopisto toteut­tavat webinaa­ri­sarjan jatkuvan oppimisen teemalla.

Torstaina 12.11. klo 13-14 järjes­tet­tä­vässä seminaa­rissa tutus­tutaan tekniikan ja tieto­jen­kä­sit­telyn alalla tehtävään jatkuvan oppimisen koulutusyhteistyöhön.

Klo 13-13.30 SmartICT -koulutus: mitä korkea­kou­luissa on tapah­tunut, millaisia koulu­tuksia on toteu­tunut ja millaisia kokemuksia on saatu.

  • Petri Laitinen, Karelia
  • Kimmo Myllymäki, Savonia
  • Erkki Pesonen, Itä-Suomen yliopisto

Klo 13.30-14 UpTech-hankkeen suunni­telmat, uusi DI-koulu­tus­polku sekä tarpeesta saada yritykset mukaan koulu­tusten kehittämiseen.

  • Harri Niska, Itä-Suomen yliopisto
  • Anssi Suhonen, Savonia
  • Jarno Mertanen, Karelia

Webinaari on suunnattu jatkuvan oppimisen parissa työsken­te­le­ville ja kaikille kiinnostuneille.

Osallistu webinaariin tästä linkistä:
Join Microsoft Teams Meeting

Lisätietoja: Koulu­tus­pääl­likkö Jyrki Kankkunen, jyrki.kankkunen@karelia.fi