Karelia-ammattikorkeakoululle merkittävä rahoitus ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämistyöhön

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa tutkimus‑, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja ammattikorkeakoulun osaamisprofiilin vahvistamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Karelia-ammattikorkeakoulu sai rahoitusta 810 000 euroa hankkeeseen, jossa perustetaan ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen erikoistuva tutkimus‑, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisö KAFS (Karelian Centre for Age Friendly Society).

Hankkeessa toteutetaan myös uuden osaamisyhteisön kaksi ensimmäistä kehittämispilottia, joissa tutkitaan ja kehitetään uusia teknologisia sovelluksia ikäystävällisen yhteiskunnan vahvistamiseksi pitkien välimatkojen alueella sekä Age Friendly Employer ‑toimintamallia. EAFS-hankkeella vastataan väestön ikääntymisen myötä korostuviin toimintojen ja palveluiden kehittämistarpeisiin sekä tuetaan ikäystävällisen yhteiskunnan tavoitteita.

  • Pitkien välimatkojen alueella ikäystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen liittyy erityisiä haasteita mm. palvelujen järjestämisessä ja ikäihmisten osallisuuden vahvistamisessa. Ikäystävällinen yhteiskunta kattaa ikäihmisten hyvinvoinnin kysymysten lisäksi myös työelämän ikäkysymykset ja sen, miten ikääntyvien työntekijöiden työuria voidaan pidentää vahvistamalla työelämän ikäystävällisyyttä, kertoo yliopettaja Tuula Kukkonen.

EAFS-hanke tukee vahvasti Karelia-ammattikorkeakoulun strategista profiloitumista ikäystävällisen yhteiskunnan tutkimus‑, kehittämis- sekä koulutustoimijaksi sekä strategiseksi vaikuttajaksi.

  • Kareliassa on jo vakiintunutta ikääntymisen kysymyksiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Karelia on myös koulutustoiminnassaan erikoistunut ikääntymisen kysymyksiin. EAFS-hankkeessa tullaan hyödyntämään tämä vahva perusta ja vahvistamaan ikäystävällisen yhteiskunnan teemoihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä sen tulosten sovellusmahdollisuuksia työelämässä, jatkaa Kukkonen.
  • Ammattikorkeakouluille myönnetyllä rahoituksella vahvistetaan rahoituksen saaneiden ammattikorkeakoulujen strategista profiloitumista ja ratkaisujen etsimistä yhteiskunnallisesti merkittäviin kysymyksiin, sanoo tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen.