Avoin työpaikka: projektipäällikkö

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee projektipäällikköä Digital Twin — Kiinteistö- ja talotekniikan kestävät palvelut ja osaaminen ‑projektiin määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.2.2021 — 30.6.2023 tai sopimuksen mukaan.

Projektissa toteutetaan opetus- ja demonstraatioympäristö, jossa sovelletaan taloautomaation uusia innovaatioita. Samalla pilotoidaan teknologioiden integrointia ja käytettävyyttä sekä digitaalisen kaksosen käyttötarkoituksia.
Projektin konkreettinen toiminta on jaettu neljään eri työpakettiin: (1) Digitaalisen kaksosen käyttö rakennuksen eri elinkaaren vaiheissa, (2) Taloautomaation uudet teknologiat, (3) Kiinteistötiedon hallinta ja (4) KampusTwin ‑demonstraatioympäristö.

Projektipäällikön keskeisimpiä työtehtäviä ovat:
- projektin johtaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- asiantuntijatyö kiinteistöautomaation ja kiinteistötiedonhallinnan osalla
- tilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen kohderyhmille
- osallistuminen Karelia-amk:n koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, esim. automaatio‑, talo‑, energia- tai tietotekniikka.

Painotamme valinnassa:
- projektitoiminnan perusteiden hallintaa
- näyttöä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta
- valmiutta uusien kiinteistöalan tietojärjestelmien ja verkkoteknologioiden omaksumiseen
- BIM-sovellusten osaamista
- alan verkostoja
- kyky toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa
- suunnittelu- ja organisointitaitoja
- hyviä suullisia ja kirjallisia suomen ja englannin kielen viestintätaitoja

Tehtävä on määräaikainen ja sen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Palkka tehtäväkohtaisine palkanosineen on 3250–3750 euroa/kk. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävän vaativuuden, vaikuttavuuden ja monipuolisuuden sekä valittavan henkilön osaamisen perusteella. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansioluetteloineen Kuntarekryssä tiistaihin 12.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat 15.–22.12.2020 ja 4.–12.1.2021 välisenä aikana tehtävän sisällön osalta koulutuspäällikkö Jyrki Kankkunen, p. 050 595 3792 , s‑posti jyrki.kankkunen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki p. 050 408 7932, s‑posti: jaana.tolkki@karelia.fi.