Categories
Tapahtumat

Eettinen toimin­ta­malli – osaamista tulevai­suuden koulu­tukseen ja sote-alan työhön -foorumi 8.2.2021

Terve­tuloa eettiseen foorumiin 8.2.2021 klo 13.00 – 15.00!

Pääset suoraan osallis­tumaan tilai­suuteen oheisesta linkistä käyttä­mällä Chrome-selainta: https://eu.bbcollab.com/guest/584ce4c5a1a94305b0d78abb2b4136f5

Fooru­missa kuullaan puheen­vuoroja julkaisun  Sihvo, P. & Koski, A. (toim.) (2020) Eettinen toimin­ta­malli – osaamista tulevai­suuden koulu­tukseen ja sote-alan työhön artik­ke­leiden pohjalta sekä  käydään keskus­telua eetti­sestä toimin­ta­mal­lista ja sen hyödyn­tä­mi­sestä sote-alan koulu­tuk­sessa, työssä ja työyhteisöissä.

Julkaisuun pääset tutus­tumaan tästä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4 

Terve­tuloa!

Arja Koski, Diakonia-ammat­ti­kor­kea­koulu  & Päivi Sihvo, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: arja.koski@diak.fi, paivi.sihvo@karelia.fi