Categories
Kansainvälisyyttä Pulssi Podcast Osaamisella elinvoimaa

Podcast: Miten opiske­lijat osallis­tuvat yritysyhteistyöhön?

Kuinka opiske­lijat osallis­tuvat opinto­jak­soillaan yrity­syh­teis­työhön? Minkä­laisia mahdol­li­suuksia yhteistyö Karelian projektien kanssa tarjoaa opiske­li­joille? Miten yritykset päätyvät mukaan kumppaneiksi?

Tässä Karelian podcastin jaksossa keskus­tellaan siitä, miten yrity­syh­teistyö toimii hyvin opiske­li­joiden kanssa.

Keskus­te­lussa ovat mukana kansain­vä­li­sessä Digi2Market NPA-hankkeessa mukana olleet yliopettaja Lasse Okkonen, lehtori Ulla Kärnä ja projek­ti­asian­tuntija Risto Salminen. 

Kuuntele jakso tästä:

Kaikki Karelian podcastit ovat kuunnel­ta­vissa täällä.

Artik­ke­likuva: Dzenina Lukac palve­lusta Pexels