Categories
Podcast Pulssi Hiilineutraaleja ratkaisuja

Podcast: Energia­murros ja biotalous

Energia­murros ja biotalous -podcas­tissa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lehtori Anniina Kontio­korpi keskus­telee Bioenergia ry:n toimi­tus­johtaja Harri Laurikan kanssa energia­mur­rok­sesta sekä biota­louden kytkey­ty­mi­sestä siihen. Podcas­tissa keskus­tellaan energia­mur­roksen etene­mi­sestä ja siitä, kuinka fossii­liset polttoaineet Suomessa voidaan kestä­vällä tavalla korvata huolto­var­muu­desta tinkimättä.

Kuuntele keskustelu tästä:

Käsikir­joitus: Anniina Kontio­korpi, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Äänitys: Pilvi Dufva, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaikki Karelian podcastit kuunnel­ta­vissa täällä.