Categories
Koulutusuutiset

Näkökulmia johta­miseen -luento­sarja 2022-2023

Näkökulmia johta­miseen -luento­sarja 2022-2023 on tarkoi­tettu kaikille työelämän kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neille kuten johta­jille, esimiehille,suunnittelu- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vissä toimi­ville sekä HR-henkilöstölle.

Luento­sarjan järjes­tävät Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Riveria.

Tutustu luento­sarjan esitteeseen (pdf)