Categories
Kirjasto

Kirjasto järjestää opinnäy­te­työ­pajoja Wärtsilä-kampuk­sella marraskuussa

Työpa­jassa saat kirjaston tieto­asian­tun­tijan ohjausta tiedon­hakuun sekä vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi. Mukana myös opinto­ku­raattori neuvo­massa opiskeluun ja opintoihin liitty­vissä asioissa.

Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Voit opiskella mitä tahansa koulu­tusalaa, joten terve­tuloa rohkeasti kysymään neuvoja!

Ajat ja paikat:

  • Torstaina 3.11. klo 12-14 | luokka: WÄR 138
  • Maanan­taina 14.11. klo 16-17.30 | luokka: WÄR 144
Kuva: Pixabay