Categories
Kirjasto

Tutustu kirjaston pelisääntöihin

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjasto on niin Karelian opiske­li­joiden ja henki­lö­kunnan kuin Karelian ulkopuo­listen asiak­kaiden käytet­tä­vissä eli kirjaston asiakkuus ei edellytä opiskelua Kareliassa. Jotta kirjaston tilojen ja palve­lujen käyttö olisi kaikille mahdol­li­simman mukavaa, niin nouda­tathan kirjaston pelisääntöjä, jotka on tehty yhdessä opiske­li­joiden kanssa. 

Koska kirjaston tilat ovat muuttuneet viimeisen vuoden aikana, niin myös pelisääntöjä tuli tarpeen päivittää. Tutustu uudis­tet­tuihin pelisään­töihin alta.