Categories
Kirjasto

Uusi opiskelija, terve­tuloa kirjastoon!

Kirjas­to­kortin hankit näppä­rimmin Tuudo-sovel­luk­sessa. Tuudo-kirjas­to­kortti on käytet­tä­vissä heti. Jos haluat ottaa käyttöösi perin­teisen kirjas­to­kortin, ilmoit­taudu asiak­kaaksi Karelia-Finnan etusi­vulta löytyvän linkin kautta. Näyttä­mällä kirjas­to­korttia asiakas­pal­ve­lus­samme saat haala­ri­merkin (HUOM! vain asiakas­pal­velun aukio­loai­koina). Merkki­kam­panja on voimassa 14.2.2023 saakka.