Categories
Kirjasto

Hiljaisen työn tila viihtyisämmäksi

Kirjaston hiljaisen työn tila kaipaa piris­tystä ja haluai­simme kuulla erityi­sesti tilan käyttä­jiltä ajatuksia siitä, miten tilan viihtyi­syyttä voisi parantaa. Tilassa on esillä vihko, johon voi käydä kirjoit­ta­massa tai vaikka piirtä­mässä ideansa. Kaikkea emme pysty toteut­tamaan, mutta jokaisen villinkin ehdotuksen otamme huomioon. Millainen hiljaisen työn tila olisi juuri sinun mielestäsi viihtyisä ja inspi­roiva? Ideoi­mi­saikaa on maaliskuun loppun asti.