Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tammi- ja helmi­kuussa valmistuneita

Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen
Koski­nen Jaana, Helsinki

Insi­nööri (AMK), energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikka
Teit­ti­nen Riku, Joensuu

Resto­nomi (AMK)
Niemi Sofia, Tampere

Sairaan­hoi­taja (AMK)
Ukkonen Veera, Joensuu

Sairaan­hoi­taja (ylempi AMK), ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen
Nurmi­kanta Anne, Nurmes

Sosio­nomi (AMK)
Hytti­nen Anne, Joensuu
Karp­pi­nen Jenni, Turku
Kokko­nen Kiia, Joensuu
Päivi­nen Sini, Kontio­lahti
Uusi­talo Kaisa, Kontio­lahti
Väisä­nen Aada, Joensuu
Winter Rosa, Kontiolahti

Tervey­den­hoi­taja (ylempi AMK), sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen
Haku­li­nen Hanna-Leena, Joensuu

Trade­nomi (AMK), liike­ta­lous
Eske­li­nen Valeria, Liperi
Kiis­ki­nen Emmi, Joensuu
Nakari Anni, Joensuu
Surakka Mariia, Joensuu
Tikka­nen Anne-Mari, Iisalmi

Trade­nomi (AMK), tieto­jen­kä­sit­tely
Huovi­nen Janne, Joensuu
Kukko­nen Jussi, Joensuu
Musto­nen Kevin, Joensuu

Trade­nomi (YAMK), johta­mi­nen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­nen
Rusi Tomi, Joensuu