Digivisio 2030 muutosohjelmasuunnitelmaa päivitetty

Korkeakoulut päivittävät Digivisio 2030 valtakunnallisen hankkeen muutossuunnitelmiaan kaksi kertaa vuodessa. Yllättävää on, kuinka paljon asiat ehtivät muuttua puolen vuoden aikana. Oppijakeskeisyys ja digitaalisuus ovat nousseet selkeämmin esille Karelian strategiassa. Oppijakeskeisyydessä nousee esille tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Karelian ulkopuolella olevat oppijat. Tämä luo painetta kehittää ohjauspalveluja entistä enemmän Karelian ulkopuolelta tuleville oppijoille. Kevään alussa on käynnistetty sähköinen ajanvaraus Karelian ulkopuolella oleville oppijoille. Myös opetussuunnitelmien opintojaksokuvauksissa käsitteitä tulee laajentaa koskemaan oppijoita laajemmin.

Digitaalisen oppimateriaalin tuottamista on tuettu tuotantotiimin tuella. Tuotantotiimi on  erittäin tärkeä tuki opettajien laadukkaan oppimateriaalien tuottamisessa. Tuotantotiimin toimintaa on tuettava kaikin mahdollisin keinoin. Digitaalisella opetustuotannolla on syvällisempikin merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Työelämän ja teknologian nopea muutos asettavat haasteita työntekijöiden osaamiselle. Teemoitetuilla ja laadukkailla oppimiskokonaisuksilla voidaan tukea työntekijöiden osaamisen päivittämistä, syventämistä ja uudelleen suuntaamista. Samalla tulee huolehtia, että opinnot eivät sirpaloidu liikaa. Ohjauksessa ja neuvonnassa on ohjattava oppijoita tekemään valintoja, joista syntyy mielekkäistä oppimiskokonaisuuksia ja lisäävät heidän osaamistaan.

Muutossuunnitelmassa vahvistettiin näkymää taloudellisesta kestävyydestä. Yhtenä keinona voidaan nähdä vahva yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa ja näistä esimerkkeinä ovat jo aiemmin esitellyt verkkotutkinnot ja profiloitumiset. Karelia voi jakaa omaa erikoisosaamistaan muille korkeakouluille. TKI-hankkeilla on entistä tärkeämpi rooli uuden tiedon tuottajana ja osaamisen rakentaminen yhteistyössä koulutusvastuiden kanssa.  Tämä kaikki muutos vaikuttaa vahvasti Karelian omien toimintaprosessien päivittämiseen ja uudistamiseen.

Digipedagogiikan koulutukset alkavat ensi lukuvuoden aikana. Koulutusten avulla vahvistetaan digitaalisten oppimateriaalien laadukasta tuottamista yhdessä Karelian omien koulutusten kanssa. Digitaalisuudella on selkeät vaikutukset opettajien työn muutokseen ja työn painotuksiin. Ohjauksen rooli kasvaa opettajan työssä entistä vahvemmaksi.

Jatkuva oppiminen tulee kiinnittymään Digivisio -hankkeen aikana vahvasti digitaalisuuden maailmaan tulevan valtakunnallisen opintotarjonta tarjottimen ja palvelujen avulla. Tämän avulle etäisyydet ja paikasta riippumaton osaamisen kehittäminen luovat oppijoille uusia mahdollisuuksia.

Digivision blogi lomailee 12.6.-20.8.2023. Hyvää kesää kaikille!

Kirjoittaja: Anna-Riitta Mikkonen, koulutuspäällikkö, muutoskoordinaattori, Karelia-ammattikorkeakoulu