Miten Erasmus-ohjelman rahoittama eurooppalainen INVEST yliopistoallianssi vie eteenpäin korkeakoulutuksen digitalisaatiota?

Erasmus-ohjelman ”Eurooppalaiset korkeakouluverkostot” toiminnon tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuden tarpeisiin entistä paremmin vastaavaa korkeakoulutusta. Eurooppalaiset yliopistot ohjelman periaatteissa korostuu tarve kehittää joustavaa ja oppijan muotoiltavissa olevaa koulutusta, joka tukee erilaisten osaamisten, taitojen ja urapolkujen rakentamista. Karelia on mukana INVEST allianssissa, jossa muiden allianssien tapaan tavoitteena on muodostaa eurooppalaisten kumppanikorkeakoulujen yhteinen kampus, jossa opiskelijat sekä henkilökunta voivat liikkua, opiskella ja tehdä työtä fyysisesti, virtuaalisesti ja/tai näiden yhdistelmänä.

Digitalisaatio on eittämättä yksi keskeisimmistä tulevaisuuden korkeakoulutuksen kehittämiskokonaisuuksista ja myös kehittämisen työkaluista. Koulutuksen pitää olla entistä joustavampaa, saavutettavampaa ja ketterämpää, ja pystyttävä vastaamaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Tähän pyritään digitalisaation keinoin kehittämällä sekä työkaluja ja palveluita että pedagogiaa ja tarjontaa. Alliansseissa tutkinto ja/tai jatkuvan oppimisen opiskelijat saavat valittavakseen laajan kansainvälisen opintotarjottimen, mikä mahdollistaa tutkinnon osien tai täydentävän koulutuksen palojen kokoamisen oman kiinnostuksen perusteella valiten juuri omaan koriin sopivia oppimiskokonaisuuksia. Ja useimmiten nimenomaan verkko-opintojen muodossa, sillä millään muulla tavoin ei ole mahdollista tavoittaa ja tarjota näitä mahdollisuuksia laajalle joukolle eurooppalaisia oppijoita.

INVESTissä ollaan ensimmäisen rahoituskauden loppuvaiheessa ja odotetaan päätöstä jatkorahoituksesta seuraaville neljälle vuodelle. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana digitalisaation osalta on kehitetty palveluita opiskelijoiden valintojen ja liikkuvuuden tueksi sekä tuotettu opintotarjontaa verkkoon mm. yrittäjyydestä. Työn alla on myös ensimmäinen kokonaan verkossa toteutettava master-ohjelma. Verkko-opintoja on suunnattu myös henkilöstölle; henkilöstökoulutuksen INVEST Fellow ohjelma toteutetaan verkkowebinaareina, työpajoina ja temaattisina aamukahveina. Ohjelma on ollut suosittu ja osallistujia on paljon. Webinaarit nauhoitetaan ja editoidaan niin, että niiden käyttäminen ajasta ja paikasta riippumatta on mahdollisimman helppoa. Materiaalit kootaan alkuun suljetulle INVESTin You Tube kanavalle, joka sitten avataan myöhemmin pilotointivaiheen jälkeen avoimeen käyttöön kaikille kiinnostuneille.

Seuraavalla kaudella INVESTissä on tavoitteena paneutua mikro-oppimiskokonaisuuksien kehittämiseen. Suunnitelmissa on rakentaa kokonaan mikro-opintoihin perustuva bachelor-ohjelma, josta oppija voi tehdä haluamansa palat tai tosiaan vaikka koko tutkinnon. Samalla avataan jo kehitettyjen vuoden mittaisten temaattisten erikoistumisopintojen soveltuvia osia mikro-oppimiskokonaisuuksina niin, että niitä voivat valita sekä tutkinto- että jatkuvan oppimisen opiskelijat juuri omaan osaamiskoriin sopien.

Kehittämistavoitteet ovat kunnianhimoisia ja vaativia, siksi työ usein etenee odotettua hitaammin. Tärkeintä on paloitella työ sellaisiin paloihin, että ne ovat tehtävissä olevia, mitattavia ja arvioitavia sekä vie eteenpäin tekijöiden osaamista ja allianssien tavoitteita. Tulokset sitten omalta osaltaan tukevat tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa digitaalista, saavutettavaa ja joustavaa korkeakoulutusta.

Kirjoittaja: Liisa Timonen, KT, kansainvälisten asioiden päällikkö ja INVEST allianssin paikallinen johtaja, Karelia-ammattikorkeakoulu