Automaat­tiset maksu­muis­tu­tukset käyttöön syyskuun alussa

Saat jatkossa kerran kuukau­dessa muistu­tuksen maksa­mat­to­mista kirjaston maksuista. 

Voit maksaa maksut kortti­maksuna kirjaston asiakas­pal­ve­lussa (tarkista aukio­loajat!) tai verkko­maksuna Karelia-Finnassa. 

Maksut kannattaa hoitaa pois ennen kuin ne aiheut­tavat lainaus­kiellon ja estävät lainaa­misen tai lainojen uusimisen. Lainaus­kielto tulee voimaan, kun maksut ylittävät 10 euroa.