Karelian monimuotokoulutukset vetovoimaisia syksyn yhteishaussa

Karelia-ammattikorkeakouluun haki yhteensä 950 hakijaa eilen päättyneessä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa. Karelian hakutulosten kärkeen nousivat selkeästi monimuotokoulutukset, joissa opetus on usein sekä lähiopetusta että verkko-opiskelua. Karelian valitsi ensisijaiseksi hakukohteekseen 320 hakijaa.

Yksittäisistä koulutuksista vetovoimaisimpia olivat tänäkin vuonna sosionomi- ja fysioterapeuttikoulutukset. Hakijoista noin kolmasosa oli Pohjois-Karjalasta, minkä jälkeen eniten hakijoita oli Uudeltamaalta, Pohjois-Savosta ja Pirkanmaalta.

Karelia-ammattikorkeakoulussa oli haussa viisi sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, jotka toteutetaan päivä- tai monimuoto-opintoina: geronomin, terveydenhoitajan, sosionomin, sairaanhoitajan sekä fysioterapeutin koulutukset. Lisäksi Kareliassa oli haussa uusi Älykäs tuotanto -koulutus, jossa suoritetaan verkko-opintoina tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Opiskelijoita valitaan koulutuksiin useammalla eri valintatavalla, joista yleisimmät ovat todistusvalinta sekä loka-marraskuun vaihteessa järjestettävä AMK-valintakoe. Älykäs tuotanto -koulutukseen on oma valintakoe, joka sisältää ennakkotehtävän sekä videoidun itsehaastattelun.

Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023. Opinnot alkavat tammikuussa 2024.