Pimeää taivasta ja Normandian maihinnousua – Glow2.0 Irlannissa

Se, mitä Pohjoinen periferia tarkoittaa tuli selväksi, kun Glow2.0 (Green energy technologies for tourism growth) -hankkeen karelialaiset ja yrityskumppanit Kaavilta ja Ilomantsista suuntasivat kohti vihreää saarta syyskuun puolivälissä 2023. Hankkeen toinen kasvokkainen projektikokous ja Learning Journey pidettiin Irlannin länsirannikolla Mayon kreivikunnassa, jonne matkustaminen Joensuusta kesti puolitoista vuorokautta. Ensin matka taittui junalla Helsinkiin, josta lennettiin yöpymään Heathrowlle. Seuraavana päivänä lähti vuorokauden ainoa lento Knockiin, josta oli vielä kahden tunnin bussimatka määränpäähämme. Jos me täällä itäisessä Suomessa aika ajoin kipuilemme liikenneyhteyksien ja maakuntamme saavutettavuuden suhteen, on tämä tuska jaettu varmasti myös GLOW2.0:n partnerikohteissa, jotka yhtä lailla ovat sijainniltaan etäisiä isompiin asutuskeskuksiin nähden.

Suhteellisen syrjäisyyden ja harvapiirteisen julkisen liikenteen vuoksi Connaughia voikin pitää Irlannin Pohjois-Karjalana, vaikka toki välimatkojen pituudessa oma maakuntamme Irlannin serkkunsa päihittää. Kokouksen kotipesä oli kaunis, vajaan parintuhannen asukkaan Belmulletin (iiriksi Béal an Mhuirthead) kaupunki Irlannin luoteisrannikolla, jonka karu mutta monitahoinen kauneus ihastutti pitkin vierailuamme. Partnerikokousta isännöi toinen Irlannin kumppaneista Údarás na Gaeltachta.

Ryhmäkuva jossa 13 henkilöä, eturivissä istuvalla henkilölla sylissään kyltti jossa lukee Glow 2.0

Projektikokouksesta Learning journeylle

Kansainvälisissä hankkeissa kasvokkaiset tapaamiset ovat usein niitä, joissa aidosti saadaan asioita eteenpäin. Niinpä tässäkin projektikokouksessa luotiin systemaattisesti hankkeelle seuraavat askelmerkit, jotka loivat yhteistoiminnalle selkeyttä pitkälle vuoteen 2024. Samalla hankkeen toiminta valaisemattoman taivaan matkailun edistäjänä sai entistä jäsentyneemmän muodon ja selkeytti kansainvälisellä tasolla hankkeen toimintaa. Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että kokous oli onnistunut ja konkretisoi hankkeen toimintaa.

Yhtäaikaisesti hankkeen projektikokouksen kanssa järjestettiin sen ensimmäinen sidosryhmien kohtaamis- ja oppimismatka, Learning journey, joita hankkeen aikana järjestetään kolmesti eri kohteisiin. Learning journeyn tarkoituksena on kirjaimellisesti oppia ja lisäksi levittää tietoa. Sidosryhmiä tutustutetaan syvemmin valaisemattoman taivaan teemaan ja pimeyden hyötyihin niin ihmisten kuin eläin- ja kasvikuntien kannalta. Keskeistä on myös tutustua erilaisiin tapoihin ja tuotteisiin, joissa valaisematonta taivasta ja pimeyttä eri maissa hyödynnetään. Learning journeyn osallistujat jakavat toistensa kanssa omia käytänteitään ja kokemuksiaan ja saavat niistä kansainvälistä vertaispalautetta. Kotikonnuilleen he sitten voivat viedä mukanaan hyviksi havaitsemansa opit hyödynnettäviksi.

Työpajat ja vierailut – Learning journeyn paras anti

Belmulletissa sidosryhmien edustajat osallistuivat ensi töikseen työpajaan, jossa pienryhmissä pohdittiin yhdessä eri alueiden mahdollisuuksia valaisemattoman taivaan ja luonnollisen yön hyödyntämiseen matkailussa. Tavoitteena oli oppia toinen toisiltaan, löytää yhdistäviä tekijöitä sekä saada uusia ideoita. Työpajaan osallistuneet kokivat yhdistäviksi tekijöiksi toisaalta huolen kasvavasta valosaasteesta ja toisaalta tavoitteen löytää keinoja pidentää matkailijoiden viipymää alueilla. Työpajassa kävi ilmeiseksi, että erityisesti reuna-alueilla on tärkeää osallistaa paikalliset mukaan matkailupalvelujen suunnitteluun. Näin varmistetaan se, että toiminnalla on edellytyksiä muodostua jatkuvaksi ja kehittyväksi. Samoin matkailijat tuntevat itsensä aidosti tervetulleiksi, kun paikalliset ihmiset kokevat matkailuelinkeinon yhteiseksi asiaksi. Sidosryhmien työpajoissa olleet matkailualan toimijat ja yrittäjät toivoivat, että hankkeessa löydetään tapoja, miten paikalliset saadaan mukaan ja varmistetaan matkailutoimijoiden ja paikallisten välinen aito dialogi.

Naishenkilöitä istuu pöydän ääressä

Blacksodin majakka, myrskyt ja toinen maailmansota

Blacksodin majakka kuului yhtenä matkan Learning journey -kohteisiin. Toisen maailmansodan aikana majakanvartijoina toimivat Maureen ja Ted Sweeney, joiden pojan Vincentin järjestävä taho oli onnistunut saamaan oppaaksemme. Tämä oli kaikille mieluisa yllätys, joka toi oman mielenkiintoisen mausteen majakan esittelyyn. Vincent Sweeney oli itsekin toiminut vuosikymmenet Blacksodin majakanvartijana. Kuten meillä Suomessa, myös Irlannissa majakanvartijan toimi on kulkenut sukupolvelta toiselle; Vincentin isovelikin on hoitanut omaa majakkaansa toisaalla. Majakan esittely tarjosi meille yllätyksen. Miten Normandian maihinnousu voi liittyä Irlannin historiaan? Irlantihan ei ollut sotaa käyvä maa toisessa maailmansodassa.

Kaikki sotahistoriaa tai sotaelokuvia tuntevat tietänevät kohtauksen, jossa kenraali Eisenhowerin esikunta pohtii ennen Normandian maihinnousua lähteä vai ei odotellessaan tietoa myrskykeskuksen liikkeistä. Tieto, joka lopulta antoi aiheen käskylle ”mennään” ja johti Normandian maihinnousun aloittamiseen, saatiin Blacksodin majakasta Irlannista. Siellä nuori, vasta 21-vuotias postitoimiston virkailija Maureen Flavin Sweeney lähetti yhdessä majakanvartija Ted Sweeneyn kanssa jatkuvalla syötöllä säätietoja eteenpäin liittoutuneille, sillä Irlanti oli sitoutunut lähettämään säätietoja Isolle-Britannialle.

Juuri Maureenin lähettämän säätiedotteen ansiosta Normandian maihinnousu toteutettiin 6.6.1944 eikä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuorokautta aikaisemmin. On perusteltua sanoa, että erityisesti Maureenin ripeä ja tarkka toiminta pelasti satoja ihmishenkiä. Näin totesi yksi opastukseen osallistunut paikallinen henkilö, vähättelemättä kuitenkaan Tedin osuutta asiaan. Todennäköisesti Maureenin toimintaa korostanut herra halusi tuoda esille, että historiaan ovat vaikuttaneet myös naiset, vaikka perinteisessä historiankirjoituksessa miesten ääni on voimakkaammin kuulunut.

Kolme kuvaa rinnakkain. Ensimmäisessä kivestä tehty majakkarakennus, keskellä ruutupaitainen mies, oikealla majan ikkunasta otettu kuva Atlantin merelle
Blacksodin majakka; oppaamme Vincent Sweeney; Näkymä majakasta kohti Atlantin valtamerta

Half the park is after dark – Mayo Dark Sky Park

Toinen kiinnostava tutustumiskohteemme oli Mayon pimeän taivaan puisto. Siellä saimme oppia vastikään Dark Sky Internationalin kriteerien mukaisesti sertifioidun pimeän taivaan suojelualueen käytännöistä. Puisto on osa Wild Nephinin kansallispuistoa ja Irlannin ensimmäinen sertifioitu pimeänsuojelualue. Kansallispuiston valosaasteen määrä on minimaalinen, ja siellä voidaan havaita jopa revontulia, mikä ei yleensä ole tyypillistä Irlannin leveysasteille. Kansallispuiston vierailukeskus on verrattavissa vaikkapa Kolin luontokeskukseen, jossa luonnonpuiston opastus- ja kahvilatoiminnan lisäksi pääsee näyttelyn avulla tutustumaan alueen menneisyyteen, luonnon erityispiirteisiin ja kulttuuriin – ja nyt myös valosaasteen vaikutuksiin ja siihen, miksi pimeyttä on hyvä suojella.

Kolman kuvan sarja. Vasemmalla luonnonpuiston vieralukeskus, keskellä naishenkilö seisoo rakennuksen aulassa, oikealla näyttelytila
Luonnonpuiston vierailukeskus; Mayo Dark Sky Parkia esitteli Georgia MacMillan; Valosaasteesta kertovaa materiaalia näyttelyssä

Luonnonpuiston vierailukeskuksessa kiinnitimme erityisesti huomiota siihen, miten valaisematonta taivasta oli tuotu esille. Jo sisäänkäynnin jälkeen nähtävissä olivat roll-upit, joista kävijä sai heti tietoa valaisemattoman taivaan suojelusta ja Mayo Dark Sky Parkista. Itse näyttelyyn oli sijoitettu piste, jossa kävijä pystyi itse taajamamaiseman valoja säätämällä näkemään, millainen vaikutus keinotekoisesti luodun valon vähentämisellä ja paremmalla suuntaamisella on tähtien ja taivaankappaleiden erottumiseen. Toisessa pisteessä kerrottiin julisteiden avulla valosaasteesta ja toimista sen vähentämiseksi. Tarjolla oli myös tietoa taivaankappaleista ja tähtikuvioista.

Nainen katsoo näyttelytilassa opastekylttiä jossa otsikko Star Studded Sky. Katossa tähtivaloja.

GLOW2.0 – valaisemattoman taivaan mahdollisuudet

Karelia-ammattikorkeakoulun GLOW2.0-hankkeessa tarkastellaan valaisemattoman taivaan matkailullisia mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on lisätä itäisen ja pohjoisen alueen vetovoimaa yhteistyössä paikallisten yritysten ja yrittäjien kanssa. NPA-rahoitteisen (NPA Interregional) hankkeen kumppaniorganisaatioita ovat Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä PLAKY, Norjan arktinen yliopisto UiT, Luoteis-Islannin aluehallintojen liitto SSNV sekä irlantilaiset UnaG – Gaeltacht Authority ja Innovaatio- ja johtamiskeskus WestBIC.


Kirjoittajat:

Tarja Kupiainen, yliopettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Outi Santaniemi, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Timo Rui, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu