Tiedon­han­kin­nan lähi­työ­paja Tikka­rinne-kampuk­sella to 9.11. klo 13-14

Terve­tu­loa kirjas­ton järjes­tä­mään tiedon­han­kin­nan työpa­jaan Tikka­rinne-kampuk­selle tors­taina 9.11. klo 13-14.
Paik­kana on kampus­ra­vin­to­lan yhtey­dessä oleva Solinan kabi­netti E126.

Työpa­jassa käsi­tel­lään opis­ke­li­joi­den omia opin­näy­te­työn aiheita ja saat

  • kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­jan ohjausta omaan tiedon­ha­kuusi sekä 
  • vink­kejä tiedon hake­mi­seen omasta aiheestasi. 

Voit opis­kella mitä tahansa koulu­tusa­laa, joten terve­tu­loa rohkeasti kysy­mään neuvoja! Otathan oman läppä­risi mukaan, jotta saat parhai­ten vinkit mukaasi.