Kirjasto kiinni itse­näi­syys­päi­vänä 6.12.

Kirjasto on kiinni itse­näi­syys­päi­vänä keski­viik­kona 6.12.

Kirjas­ton kiin­niol­lessa voit

  • etsiä aineis­toja Karelia-Finnasta ja käyttää e-aineis­to­jamme
    sekä
  • palaut­taa laino­jasi kirjas­ton ulko­pa­lau­tusau­to­maa­tin kautta.

Hyvää Suomen itse­näi­syys­päi­vää toivot­taa Karelia kirjas­ton henkilökunta!