Energiansäästöviikko -artikkelikuva

Karelian vuoden AMK-opinnäytetyössä tutkittiin energiakustannusten vaikutusta maaseutuyritysten toimintaan

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2023 ammattikorkeakoulututkinnon parhaaksi opinnäytetyöksi on valittu Jenni Hirvosen Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksen opinnäytetyö Energiakustannusten vaikutus maaseutuyritysten toimintaan ja kehitykseen Pohjois-Karjalan maaseutualueella. Opinnäytetyö tehtiin Kommunikoiva energia – Uusi energiamurros ja vähähiiliset digitaaliset palvelut Pohjois-Karjalassa –hankkeessa.

Jenni Hirvosen opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja se on yhteiskunnallisesti merkittävä. Energian hinta ja saatavuus ovat Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vuoksi kriisissä. Jenni Hirvosen työ on ollut eturintamassa selvittämässä nousseiden energian hintojen vaikutusta pk-yritysten toimintaedellytyksiin Pohjois-Karjalassa.

Opinnäytetyössä haastateltiin pohjoiskarjalaisia maaseudun pk-yrittäjiä siitä, miten kohonneet energiakustannukset näkyvät heidän yritystoiminnassaan ja kyvyssään kehittyä. Tulosten mukaan energian nousseet hinnat olivat selvästi vaikuttaneet yritysten toimintaan, ja yrittäjät olivat joutuneet tekemään paljon erilaisia säästötoimenpiteitä. Lisääntynyt epävarmuus heikensi yritysten halua kehittyä.

Opinnäytetyössä osoitettiin, että tulevaisuudessa investoiminen uusiutuvaan energiaan voi mahdollistaa pienemmät energiakulut. Investointien toteuttaminen voi kuitenkin olla nykyistentaloudellisten realiteettien seurauksena haastavaa.

Jenni Hirvonen. Energiakustannusten vaikutus maaseutuyritysten toimintaan ja kehitykseen Pohjois-Karjalan maaseutualueella. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052514384