Uusi toimintamalli lyhytaikaisvankien sijoittamiseen vankilan ulkopuolisiin päihdekuntoutuslaitoksiin Pohjois-Karjalassa

Karelia-ammattikorkeakoulun vuoden 2023 parhaaksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöksi on valittu Kimmo Martikaisen ja Terhi Viiliäisen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen opinnäytetyö Lyhytaikaisvankien sijoittaminen vankilan ulkopuolisiin päihdekuntoutuslaitoksiin Pohjois-Karjalan alueella. Opinnäytetyö tehtiin Rikosseuraamuslaitoksen (RISE) toimeksiannosta.

Martikaisen ja Viiliäisen opinnäytetyössä tutkittiin sakko- ja lyhytaikaisvankien sijoittamisesta päihdekuntoutuslaitoksiin perinteisen vankilan sijaan. Lisäksi parannettiin toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja haastateltiin päihdekuntoutuslaitoksiin sijoitettuja vankeja heidän kokemuksistaan.

Opinnäytetyö on lisännyt tietoa ulkopuolisen päihdekuntoutuksen mahdollisuuksista lyhytaikaisen vankeusrangaistuksen suorittamisen osana. Tämä on näkynyt lisääntyneinä aloitteina yhteistyölle päihdekuntoutuslaitosten ja viranomaisten välillä.

– Opinnäytetyön tulosten hyöty ja merkittävin lisäarvo on erityisesti paikallisten toimijoiden yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämisessä, mutta tuloksia ja toimintamallia voidaan hyödyntää laajemminkin valtakunnallisesti, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Miika Kaskinen.

Opinnäytetyön aineiston perusteella on tuomitun motivaatio ja aito halu kuntoutua on tärkein sijoitusta puoltava tekijä. Oikein kohdennettu lyhytaikaisvankien sijoittaminen päihdekuntoutuslaitokseen koettiin vaikuttavaksi vaihtoehdoksi perinteiselle vankeusrangaistukselle.

Kimmo Martikainen ja Terhi Viiliäinen: Lyhytaikaisvankien sijoittaminen vankilan ulkopuolisiin päihdekuntoutuslaitoksiin Pohjois-Karjalan alueella. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305047747