Care4World-projekti – globaalia näkökulmaa hoitotyön opettamiseen

Opetushallituksen tavoitteena on tukea korkeakoulujen kansainvälistymistä ja edistää niiden valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön. Opetushallituksen Team Finland Knowledge (TFK) -ohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä ohjelman kohdealueiden kanssa, tukea uusien yhteistyökumppanuuksien syntymistä sekä uudenlaisten yhteistyömallien kehittämistä. TFK-ohjelmaan voivat osallistua suomalaisten korkeakoulujen lisäksi kohdealueiden korkeakoulut Kiinasta, Intiasta, Eteläisestä Afrikasta, Kaakkois-Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta.

Karelia- ja Metropolia-ammattikorkeakoulujen hoitotyön, terveydenhoitotyön sekä kätilötyön koulutusohjelmat ovat tehneet yhteistyötä Eteläisessä Afrikassa, Malawissa ja Sambiassa jo vuodesta 2007 lähtien. Ulkoministeriön rahoittaman North South South -ohjelman päätyttyä vuonna 2014 konsortio haki rahoitusta Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) ohjelmasta, jonka turvin verkosto on jatkanut yhteistyötä. Pitkäaikaisen ja hyvän yhteistyön voimaannuttamina koulutusohjelmat päättivät suunnata katseen myös Kaakkois-Aasiaan, Indonesiaan. Konsortio lähti hakemaan yhteistyöhanketta University of Airlanggan kanssa, jonka toimijoita Karelia-amk:n kansainvälisten asioiden suunnittelija Sanna Jeskanen oli tavannut EAIE (European Association for International Education) konferenssissa Helsingissä vuonna 2019.

Yhteistyökumppanina University of Airlangga Indonesiassa

Yhteistyöprojektissa Nursing Care beyond the Pandemic World, Care4World ovat mukana Airlanggan yliopisto (UNAIR) Indonesiasta, Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia) ja Metropolia-ammattikorkeakoulu (Metropolia) Suomesta.

Nursing Care Beyond the Pandemic World, Care4World -projektin tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja opettajien molemminpuolista liikkuvuutta, kehittää korkeakoulujen globaaliin terveyteen liittyviä oppimissisältöjä, sekä tukea siten opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymistä. Projektiaktiviteetteina ovat opiskelija- ja opettajaliikkuvuus, globaalin terveyden työpajat, webinaarit, online UNAIR International Nursing Conference ja online UNAIR Student Forum.

University of Airlangga on yksi suurimmista yliopistoista Indonesiassa ja se sijaitsee maan kolmanneksi suurimassa kaupungissa Surabayassa Jaavan saarella. UNAIR on julkinen yliopisto, jossa on yli 42 000 opiskelijaa ja yli 2000 opetushenkilöstöön kuuluvaan henkilöä. Koulutusohjelmia on yhteensä 175, terveysalalla lääketiede, hoitotyö, terveydenhoitotyö, hammaslääketiede ja farmakologia.

Yliopiston hoitotyön koulutusohjelma perustettiin kesäkuussa 2008. Hoitotyön koulutusohjelmalla on viisi koulutusohjelmaa: alempi korkeakoulututkinto, maisteri- ja tohtorikoulutus, ammatillinen ohjelma ja hoitotyön asiantuntijaohjelma. Lisätietoja yliopiston videolta: Faculty of Nursing.

Neljä henkilöä seisoo rinnakkain valkokankaan edessä. Seinällä teksti Karelia and Metropolia university at University Airlangga Indonesia
Vas. Dean of Nursing Prof. Ah Yusuf, Aija Ahokas, Eija Raatikainen, Kirsi Tanskanen.
Pöydän ääressä istumassa mies ja kolme huivipäistä naista.
The 14th International Nursing Conference UNAIR Bumi Resort Surabaya. Keskellä Vice Dean I Dr. Ika Juni Widyawati.

Yhteistyön rakentamista verkossa, Indonesiassa ja Suomessa

Yhteistyön rakentaminen alkoi syksyllä 2022 verkossa tapahtuneiden tapaamisten kautta. Tapaamisissa tutustuttiin korkeakouluihin, hoitotyön ja terveydenhoitotyön koulutuksiin sekä projektin tavoitteisiin ja suunniteltuihin toimintoihin. Projektisuunnitelma tehtiin tämän pohjalta yhdessä ja sitä tarkennettiin verkoston tapaamisissa Indonesiassa ja Suomessa toukokuussa 2023. Karelian ja Metropolian toimijat osallistuivat Indonesian vierailun yhteydessä UNAIR hoitotyön koulutusohjelman vuosittain järjestämään kansainväliseen hoitotyön konferenssiin, jossa oli luennoijia myös mm. Englannista, Hollannista, Turkista, Thaimaasta ja Filippiineiltä. Pohjois-Karjala –projekti ja sen merkitys Suomessa herätti paljon keskustelua samojen globaalien terveyshaasteiden kanssa kamppailevien osallistujien keskuudessa.

Yhdeksän henkilöä seisomassa rinnakkain ryhmäkuvassa
Vierailu Indonesiassa University of Airlangga 17.5-25.5.2023. Aija Ahokas, Eija Raatikainen, Kirsi Tanskanen yhdessä Tiyas Kusumaningrum, Ika Nur Pratiwi, Lingga Curnia Dewi ja upeat Student Ambassadorit eli opiskelijatutorit.

Ihmisten ystävällisyys ja vieraanvaraisuus koskettivat kohtaamisissa opiskelijoiden, yliopiston toimijoiden, sairaalan henkilökunnan ja potilaiden kanssa. Ilo oli läsnä vanhainkodin toimintatuokiossa, jossa mekin saimme osallistua indonesialaiseen tanssiin, vaikka yhteistä puhuttua kieltä ei ollutkaan. Tässä julkisin varoin ylläpidetyssä vanhainkodissa olevilla asukkailla ei ollut läheisiä pitämässä heistä huolta, asunnottomuus ei ole vierasta ikääntyvienkään osalla.

Saimme myös vierailla terveysasemalla missä potilaille jaettiin myös lääkkeet heidän sairauksiinsa sekä yläasteella, missä nuorille pidettiin terveysohjausta anemiasta, aliravitsemuksesta ja nuorten kehittymisestä. Lauloimme nuorille “Jaakko kulta” suomeksi ja kerroimme mistä laulu kertoo muistuttaen, että nuorten on hyvä nukkua riittävästi, jotta he jaksavat herätä kouluun aamulla. Laulu herätti suurta hilpeyttä monikymmenpäisessä yleisössä. Vierailimme myös Surabayan suurimmassa yliopistollisessa sairaalassa Rumah Sakit (sairashuone), jossa modernin lääketieteellisen hoidon lisäksi on perinteisiä menetelmiä käyttävä yksikkö Traditional Complementary Medice, uusi ja vanha sulassa sovussa keskenään.

Kaksi kuvaa rinnakkain, toisessa hoitoasuihin pukeutuneita hoitajia ryhmäkuvassa, oikealla koululaisia
Ikääntyneiden palvelu- ja hoitokeskus Dinas Sosial UPTD Griya Wreda (vas.) ja yläaste SMP NEGERI 19 Surabaya.

Kiireisen viikon lopuksi pidimme sairaanhoitajaopiskelijoille työpajan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja globaaleista terveyshaasteista. Opiskelijoiden aktiivisuus lämmitti vanhan opettajan sydäntä, etenkin kun he saivat esittää oman tuotoksensa koko ryhmän edessä, esimmäistä kertaa opintojensa aikana. Tuttua meidän omille opiskelijoille, uutta heille.

Työpajaan osallistuneet opettajat ja sairaanhoitajaopiskelijat yhteiskuvassa.

Kylmän kesän kynnyksellä 2023 saimme meille lämpimän tuulahduksen, kun indonesialaiset toimijat (Team Indonesia Lingga Curnia Dewi Coordinator of International partnership & Faculty Ambassador and Project Leader, Yulis Setiya Dewi Head of Advanced Nursing Department, Tiyas Kusumaningrum Lecturer and Researcher of Nursing Department) tulivat vastavierailulle Suomeen Metropoliaan ja Kareliaan.

Vieraamme tutustuivat monipuolisesti ammattikorkeakoulujen toimintaan, suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja hoito- ja terveydenhoitotyön koulutuksiin, tavaten opettajia ja opiskelijoita sekä kansainvälisten palvelujen toimijoita. Tutustuttiin, rakennettiin yhteistyötä ja suunniteltiin tulevaisuuden toimintoja. Opintokäynnit terveysasemalle, keskussairaalan päivystykseen ja vuodeosastoille avarsivat hoitotyön näkökulmaa käytännön työelämäyhteistyön kautta.

Kaksi ryhmäkuvaa
Tiyas Kusumaningrum, Aija Ahokas, koulutuspäällikkö Päivi Haarala, Lingga Curnia Dewi ja Yulis Setiya Dewi Metropoliassa (vas.). Kareliassa lehtori Mari Savolainen, Lingga Curnia Dewi, kansainvälisten asioitten suunnittelija Antonia Stavridou, Tiyas Kusumaningrum, Yulis Setiya Dewi ja Kirsi Tanskanen.

Opettajavaihdosta uusia näkökulmia hoitotyön opetukseen

Syksyllä 2023 (20. – 27.10.23) Kareliasta ja Metropoliasta lähti Surabayaan opettajavaihtoon hoitotyön lehtorit Tiina Varamäki ja Mari Savolainen. Matkalla toteutui myös ensimmäinen lyhyempi opiskelijavaihto, kun mukana matkusti kolme hoitotyön opiskelijaa – Metropoliasta Jenni Koivisto ja Jenni Laakkonen, Kareliasta Henna-Mari Hiltunen.

Matkalla tutustuimme University of Airlanggan hoitotyön opetukseen ja osallistuimme opiskelijoiden koordinoimalle Air-SCOOP 2023 -lyhytkurssille, jonka aiheena oli haavoittuvaisten ryhmien huomiointi katastrofien keskellä. Indonesiassa on tuhansia luonnonkatastrofeja vuodessa, joten niihin varautuminen on iso osa hoitotyön opetussuunnitelmaa ja tästä saimme ammentaa paljon uusia asioita meille. Meidän opettajien vierailijaluennot kyseiseen tapahtumaan käsittelivät potilaan järjestelmällistä tutkimista ja vaaratapahtumien raportointia Suomessa. Näillä luennoilla huomasimme, että toisaalta oppimista on puolin ja toisin – meidän painottamamme strukturoidut mallit sekä potilaiden tutkimiseen että virheiden avoimeen käsittelyyn ovat indonesialaisessa kulttuurissa vielä vieraampia.

University of Airlanggan kampusten kokoa kuvasi hyvin, että parhaiten alueen otti haltuun golfkärryajelulla ja kampuksen korkeimman rakennuksen huipulta pääsi ihailemaan koko kaupunkia.

Pääsimme vierailemaan Rumah Sakit Sanur – ja Rumah Sakit Menur – sairaaloissa, joissa saimme nähdä eri erikoisalojen hoitoa Indonesiassa. Sairaalavierailuilla olo oli kuin kuninkaallisilla, kun meidät otettiin avoimesti vastaan koko henkilökunnan voimin. Toiminnan esittely oli erittäin avointa. Pääsimme tutustumaan leikkaussaleista eristyshuoneisiin – sellaisiin paikkoihin, joihin Suomessa tuskin vierailijoita päästettäisiin.

Keskusteluissa pääsimme syvällisiinkin aiheisiin ja kaikenlainen yhteistyö tulevaisuudessa nähtiin hedelmällisenä. Isoimpien erojen totesimme olevan psykiatrisessa hoidossa. Psykiatrisiin sairauksiin liittyy edelleen valtavaa häpeää ja stigmaa; yleensä sairastumista ei haluta kertoa kellekään ja sairastunutta saatetaan piilotella kotona. Myös psykiatrista hoitoa tarjoaviin sairaaloihin ei uskalleta tulla, joten Rumah Sakit Manur – sairaalassa oli psykiatristen osastojen lisäksi paljon muita palveluja, kuten hammaslääkäri, suukirurgiaa, esteettisen hoidon klinikka, röntgenosasto jne. Nämä muut klinikat oli sijoitettu samaan sairaalaan ihan siitä syystä, että sairaalaan oli ylipäätään mahdollista astella sisään ilman pelkoa leimautumisesta psykiatristen palvelujen käyttäjäksi. Tämän lisäksi meitä hämmästytti ’psykiatrinen teho-osasto’, joka oli teho-osasto erikseen psykiatrisista sairauksista kärsiville. Potilailla oli siellä siis somaattinen syy olla teho-osastolla (esimerkiksi vakava infektio, verensiirtoa vaativa anemia, nestetasapainon häiriö), mutta heidän psykiatrisen diagnoosinsa takia heidät sijoitettiin tälle osastolle, eikä perinteiselle teho-osastolle.

Sairaalavierailuilla kohtasimme henkilökuntaa sairaanhoidon opiskelijoista ylilääkäreihin ja pääsimme joka osastolla yhteiskuvaan.

Vierailun mieleenpainuvin kokemus oli, kun pääsimme seuraamaan katastrofisimulaatiota. Yliopiston sisäpihalla järjestetyssä simulaatiossa harjoiteltiin tilannetta, jossa tulivuori purkautui ja sen jälkeen tuli vielä maanjäristys. Opiskelijat näyttivät taitonsa sekä potilaiden luokittelussa, evakuoinnissa, kenttäsairaalan organisoimisessa että haavoittuvien ryhmien tukemisessa katastrofin keskellä. Opiskelijat toimivat itsenäisesti ennakkoon harjoitelluissa tehtävissä ja toiminta näytti hyvin itseohjautuvalta. Haavoittuvat ryhmät kohortoitiin asiantuntevasti ja vaikka viereisessä kenttäsairaalassa elvytettiin, haavoittuvien ryhmien kanssa lievitettiin stressireaktioita pistämällä välillä tanssiksi. Tämä indonesialainen tapa elää hetkessä ja nauttia pienistä asioista myös kriisin keskellä valloitti ja mielellään toisimme tätäkin enemmän omaan arkeemme.

Katastrofisimulaatioon osallistui yli sata opiskelijaa ja ennalta harjoitellut protokollat näyttivät toimivuutensa, kun kaikki uhrit saivat avun tehokkaasti ja turvallisesti.

Molemminpuolisesta liikkuvuudesta arvokkaita kokemuksia

Keväällä 2024 toteutettiin hankkeen ensimmäinen pidempi opiskelijavaihto Indonesiaan, kun sekä Metropoliasta että Kareliasta lähti kaksi opiskelijaa pidempään vaihtoon Surabayaan. Kareliasta vaihdossa olivat kolmannen lukukauden opiskelijat Rebecka Haavistola ja Emilie Karhu. He olivat vaihdon aikana työharjoittelussa julkisessa vanhainkodissa, tutustuivat eri ikäisten potilaiden hoitoon eri yksiköissä, osallistuivat klinikkatunneille koululla ja terveyden edistämisen projektiin yhdessä Indonesian, Thaimaan ja Brunein opiskelijoiden kanssa. Perinteisen länsimäisen lääketieteen lisäksi he saivat opastusta myös akupunktioon ja vyöhyketerapiaan. Reissun aikana konkretisoitui paikallinen katastrofeihin valmistautumisen tärkeys, kun tytöt kokivat viimeisenä päivänä vakavan maanjäristyksen, jonka pakottamana he vaihtoivat majoitusta matalampaan rakennukseen vielä viimeiseksi yöksi. Tästä huolimatta matkan isoimpana antina oli tutustuminen Indonesiaan ja sen ihmisiin ja mieleen jäi kulttuurin perhekeskeisyys sekä kaikki se lämpö ja välittäminen, mitä tytöt saivat matkallaan osakseen. Rebeckan ja Emilien vaihtokokemuksiin voi tutustua myös tyttöjen Instagram-tilillä @shoitajat_indonesia

Kesän koittaessa toukokuussa 2024 saimme myös opettajavieraita Indonesiasta, kun Ika Nur Pratiwi ja Rizki Fitiryasari tulivat Suomeen. He osallistuivat aluksi Metropolian järjestämään Erasmus+ ICM (International Credit Mobility) intensiiviviikolle ja siirtyivät viikon puolessa välissä Kareliaan. Samalla vastaanotimme ensimmäiset opiskelijavieraat Indonesiasta. Maisteriopiskelija Kusnul Chotimah ja sairaanhoitajaopiskelija Fadlyn Attina viettivät koko viikon Kareliassa osallistuen monenlaisiin toimintoihin meidän opiskelijoiden kanssa mm. opintokäynteihin, sairaalapäivään ja Super Nurse päivään. Kiitos myös POKAn kv-tutoreille kaupunkikierroksesta ja ystävällisyydestä.

Indonesialaiset opiskelijat pääsivät tutustumaan Karelian erilaisiin oppimisympäristöihin ja terveydenhoitajaryhmän mukana sairaalapäiväsimulaatioon.
Karelian hoitotyön koulutuspäällikkö Kaisa Laatikaisen yhteistyöpalaverissa opettajien ja opiskelijoiden kanssa, mukana Indonesiassa kaksi kuukautta vaihdossa olleet Karelian sairaanhoitajaopiskelijat Emilie ja Rebecka.

Indonesialaisten vierailuun Kareliassa kuului mm. SuperNurse-kisan seuraamista. Tapasimme myös maakuntajohtaja Markus Hirvosen, ja saimme kertoa yhteistyöstämme ja Karelian hoitotyön koulutusohjelman kansainvälisistä projekteista.

Vierailun viimeiseksi päiväksi veimme vieraat Kolille. Puhdas luonto ja kauniit maisemat saivat aikaan ihastuneita huudahduksia ja onnistuimme jopa täyttämään vieraidemme suurimman haaveen – ensikosketuksen lumeen.

Ukko-Kolin huipulla ja lunta ihailemassa rinteessä, voi kun olisi voinut laittaa lahjaksi purkkiin.

Hankkeen myötä olemme saaneet valtavasti uutta tietoa ja näkemystä hoitotyön globaaleista haasteista, vahvistaneet ymmärrystä toistemme kulttuureista ja kirkastaneet yhteistä visiota siitä, millaista yhteistyötä teemme jatkossa. Matkan varrella on ollut valtavan lämpimiä kohtaamisia, maailma on pienentynyt ja olemme luoneet uusia, aitoja ystävyyssuhteita. Hanke loppuu 2024 ja toukokuussa 2025 on mahdollista hakea jatkohanketta, johon on molemminpuolinen tahtotila. Yhteistä jatkoa pohdimme myös Kolin huipulla karjalanpiirakoita nauttiessamme – hetkessä tiivistyi kaikki se, mitä olimme joskus hankkeen tavoitteisiin hahmotelleet. Keskustelimme aidosti ja toisiamme kuunnellen ja se oli täydellinen hetki kaivaa hankkeen lippu esiin ja ottaa hankkeelle ‘virallinen’ poseerauskuva.

Team Finland Knowledge yhteisen lipun ja eväiden äärellä kansallismaisemissa.

Lisätietoa: UNAIR Nursing Faculty implements Team Finland Knowledge (TFK) and Mobility Program in Finland


Kirjoittajat:

Kirsi Tanskanen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Mari Savolainen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Logot: opetushallitus, University of Airlangga, Karelia, Metropolia