Terveys­kun­to­testit

Terveys­kun­to­testit

Terveys­kun­to­tes­teillä voidaan arvioida terveys­kunnon eri ulottu­vuuksia ja osate­ki­jöitä.  Hyödyn­nämme mm. UKK-terveys­kun­to­testejä, joilla voimme kartoittaa esim. liikku­vuutta, lihas­voimaa, tasapainoa sekä liikehallintaa.

Kenelle?

Kaikille terveys­kun­nostaan kiinnos­tu­neille. Tarjolla on sekä ikäih­mi­sille että työikäi­sille omat testinsä. Nuorille hyödyn­nämme FMS-liike­hal­lin­ta­testejä (Functional movement screen).

Toteutus

Testaukset toteut­tavat TARMOssa työsken­te­levät opiske­lijat. Testiä varten varataan n. 60-75 min aika. Aikaa varatessa voidaan suunni­tella yksilöl­linen testaus­pa­ketti. Opiske­lijat tulevat noutamaan Tikka­rinne 9, E-talon pääaulan info-kopilta sovittuna aikana. Pihan vieras­park­ki­pai­kalle on tarvit­taessa saata­villa parkki­lu­pa­lappuja infosta.

Testiin valmis­tau­tu­minen

Varaa mukaasi liikuntaan sopiva varustus ja kengät.

Hinta

10 €/testipaketti, opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 5€.
Maksu pankki/luottokortilla koordi­naat­to­reiden toimis­tossa (E280).
Emme ota vastaan käteis­tä/­lii­kunta- ja kulttuuriseteleitä.

Ajanvaraus

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö TARMO
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu | Karelia University of Applied Sciences
Tikka­rinne 9, FI-80200 Joensuu
[email protected]
Tel. +358 50 913 1787
www.karelia.fi