Digitaa­listen osaamis­merkkien luominen ja myöntäminen

Haluatko open badget osaksi opetus- tai hanketyötäsi? 

Ota yhteyttä: 

Katja Hirvonen, jatkuvan oppimisen suunnit­telija 
[email protected] 

Lisäoh­jeita https://openbadgefactory.com/fi/obf-akatemia/ohjeet/