Digi­taa­lis­ten osaa­mis­merk­kien luomi­nen ja myöntäminen

Haluatko open badget osaksi opetus- tai hanketyötäsi? 

Ota yhteyttä: 

Katja Hirvo­nen, jatku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­lija 
[email protected] 

Lisä­oh­jeita https://openbadgefactory.com/fi/obf-akatemia/ohjeet/