EXAM Moniva­lin­ta­ky­symys (yksi oikein)

EXAM Moniva­lin­ta­ky­symys (yksi oikein) ja sen arviointi

 • Moniva­linta-yksi oikein -kysymyk­sessä opiske­li­jalla on mahdol­lisuus valita vain yksi oikea vastausvaihtoehto
 • Valitse kysymyksen tyypiksi Moniva­lin­ta­ky­symys (yksi oikein)
EXAM monival yksi 1
 • Kirjoita kysymys Kysymys­teksti -kenttään. Voit muokata tekstiä käytet­tä­vissä olevilla tekstin editointityökaluilla.
EXAM monival yksi 2
 • Klikkaa ”Lisää uusi vastaus­vaih­toehto” ja kirjoita vastaus­vaih­toehto sille varattuun kenttään.
EXAM monival yksi 3
 • Klikkaa­malla uudelleen Lisää uusi vastaus­vaih­toehto voit lisätä muita vastaus­vaih­toehtoja. Merkitse oikea vaihtoehto, jolloin sen ympärille ilmestyy vihreä reuna­viiva. Vastaus­vaih­toehdon voit myös poistaa.
 • Lopuksi merkitse ko. kysymyksen oikean vastauksen maksimipisteet.
 • Huom. Moniva­linta-yksi oikein -kysymyk­sessä ei ole mahdol­lista antaa miinus -merkkisiä pisteitä.
EXAM monival yksi 4
 • Kysymyksen lisätie­doissa
  • voit lisätä kysymyk­selle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymys­pan­kissa ja voivat muokata kysymystä)
  • voit lisästä kysymykseen liite­ma­te­riaali, jonka opiskelija saa auki tentissä
   • Huom! Lisää liite pdf, Word tai kuva formaatissa. 
   • Huom! Älä käytä kysymyk­sessä tai oheis­ma­te­ri­aa­lissa netti­linkkejä, koska nettiin pääsy tentti­ko­neilta on estetty.
  • voit kirjoittaa kysymyksen vastaus­ohjeen opiskelijalle
  • voit lisästä avain­sanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa
  • voit kirjata tietoja arvioin­ti­kri­tee­reistä (ovat vain tentin opettajien huomioita varten, eikä näy opiskelijalle)
EXAM monival yksi 5
 • Lopuksi Tallenna kysymys, jolloin kysymys lisätään tenttiin. 
 • Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymys­pan­kissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.

Moniva­linta (yksi oikein) arviointi tentissä

 • Exam arvioi moniva­lin­ta­ky­sy­mykset automaattisesti.

Tentin arvioin­ti­nä­ky­mässä

 • opiske­lijan oikea vastaus on merkitty vihrein raamein
 • opiske­lijan väärä vastaus on merkitty punaisin raamein ja oikea vastaus merkittynä vihreällä

Esimerkki 1.Opiskelija on valinnut oikean vastauksen ja saanut piste­mää­räksi 1/1.

EXAM monival yksi 6

Esimerkki 2. Opiskelija on valinnut väärän vastauksen ja saanut piste­mää­räksi 0/5.

EXAM monival yksi 7