EXAM-ongel­ma­ti­lan­teet

Ongel­ma­ti­lan­teissa

Suori­tuk­sen aikaista teknistä tukea ei ole saatavilla.

Jos näyttö on musta tai kiinni, tieto­kone on lepo­ti­lassa tai sammutettu:

  1. heilauta hiirtä
  2. käyn­nistä näyttö
  3. käyn­nistä tietokone.

Jos selain kaatuu tai suljit sen vahin­gossa, käyn­nistä EXAM –selain uudel­leen ja tent­tisi jatkuu.

Jos tieto­kone tai oheis­oh­jelma kaatuu, odota käyn­nis­ty­mistä tai käyn­nistä se uudel­leen. Käyn­nistä myös EXAM –selain uudel­leen ja kirjaudu. Tent­tisi toden­nä­köi­sesti jatkuu.

Jos tent­tisi keskey­tyy tekni­sen vian, tent­ti­ti­lassa tapah­tu­van häiriön tms. syyn vuoksi: kirjaudu ulos koneelta ja poistu luokasta ja rapor­toi häiriöstä sähkö­pos­tilla ([email protected]) mahdol­li­sim­man pian.