EXAM-ongel­ma­ti­lanteet

Ongel­ma­ti­lan­teissa

Suori­tuksen aikaista teknistä tukea ei ole saatavilla.

Jos näyttö on musta tai kiinni, tietokone on lepoti­lassa tai sammutettu:

  1. heilauta hiirtä
  2. käynnistä näyttö
  3. käynnistä tietokone.

Jos selain kaatuu tai suljit sen vahin­gossa, käynnistä EXAM –selain uudelleen ja tenttisi jatkuu.

Jos tietokone tai oheis­oh­jelma kaatuu, odota käynnis­ty­mistä tai käynnistä se uudelleen. Käynnistä myös EXAM –selain uudelleen ja kirjaudu. Tenttisi toden­nä­köi­sesti jatkuu.

Jos tenttisi keskeytyy teknisen vian, tentti­ti­lassa tapah­tuvan häiriön tms. syyn vuoksi: kirjaudu ulos koneelta ja poistu luokasta ja raportoi häiriöstä sähkö­pos­tilla ([email protected]) mahdol­li­simman pian.