exam logo black small 230x128

EXAM Tentin kopiointi

EXAM Tentin kopiointi

  • Voit kopioida tenttejäsi (ts. joissa olet tentaat­torin roolissa) Examin Työpöy­dälläsi, josta kopiointi -painike löytyy ko. tentin oikeasta laidasta.
EXAM tentin kopiointi 1
  • Tenttiä kopioi­dessasi, voit luoda uudesta tentistä joko yleisen tai henki­lö­koh­taisen tentin tai kypsyys­näytteen ja tulos­tet­tavan tentin, jos ne on asennettu korkea­koulun asennuk­sessa käyttöön.
  • Opinto­jakso tulee hakea kopioituun tenttiin sekä lisäksi muokata tentin muita tietoja tarpeen mukaan.
  • Kopioi­dusta tentistä syntyy kysymys­pankkiin tenttin, jonka nimen edessä on Copy. Nimen voit sitten muuttaa.
EXAM tentin kopiointi 2
  • Vähintään nimi ja voimas­sao­loaika tulee muuttaa uuden tentin mukaiseksi. 
  • Älä jätä copy-sanaa tentin nimeen!
  • Tentin nimeä­mi­sessä mieti, miten opiske­lijat parhaiten tunnis­tavat tenttisi muista tenteistä eikä ole erehtymismahdollisuutta.
  • Julkaise -asetuk­sissa määrittele tentti­pe­riodi uuden tentin mukaiseksi.
EXAM tentin kopiointi 3