exam logo black small 230x128

EXAM Tentin kopiointi

EXAM Tentin kopiointi

  • Voit kopioida tent­te­jäsi (ts. joissa olet tentaat­to­rin roolissa) Examin Työpöy­däl­läsi, josta kopiointi -painike löytyy ko. tentin oikeasta laidasta.
EXAM tentin kopiointi 1
  • Tenttiä kopioi­des­sasi, voit luoda uudesta tentistä joko yleisen tai henki­lö­koh­tai­sen tentin tai kypsyys­näyt­teen ja tulos­tet­ta­van tentin, jos ne on asen­nettu korkea­kou­lun asen­nuk­sessa käyttöön.
  • Opin­to­jakso tulee hakea kopioi­tuun tent­tiin sekä lisäksi muokata tentin muita tietoja tarpeen mukaan.
  • Kopioi­dusta tentistä syntyy kysy­mys­pank­kiin tenttin, jonka nimen edessä on Copy. Nimen voit sitten muuttaa.
EXAM tentin kopiointi 2
  • Vähin­tään nimi ja voimas­sao­loaika tulee muuttaa uuden tentin mukaiseksi. 
  • Älä jätä copy-sanaa tentin nimeen!
  • Tentin nimeä­mi­sessä mieti, miten opis­ke­li­jat parhai­ten tunnis­ta­vat tent­tisi muista tenteistä eikä ole erehtymismahdollisuutta.
  • Julkaise -asetuk­sissa määrit­tele tent­ti­pe­riodi uuden tentin mukaiseksi.
EXAM tentin kopiointi 3