EXAM – Tent­tiin ilmoittautuminen

Tent­tiin ilmoit­tau­tu­mi­nen ja tent­tia­jan valitseminen

HUOM! Kaikki tentit eivät ole tentit­tä­vissä EXAMin kautta.

EXAM tentit

 • Yleinen tentti löytyy EXAMsta tentaat­to­rin nimellä tai tentin nimellä. Tähän voi ilmoit­tau­tua kaikki toteu­tuk­sen tent­ti­vät opiskelijat.
 • Henki­lö­koh­tai­nen tentti tentaat­tori on osoit­ta­nut tentin tietylle opis­ke­li­jalle ja hänelle tulee tieto tentistä sähkö­pos­tiin. Toiset opis­ke­li­jat eivät näe tätä tenttiä.
 • Kysp­syy­näyte on henki­lö­koh­tai­nen tentti, jonka opin­näy­te­työn ohjaaja on osoit­ta­nut tietylle opis­ke­li­jalle. Tieto kypsyys­näyt­teestä tulee opis­ke­li­jan sähköpostiin

Tent­tiin ilmoittautuminen:

 1. Kirjaudu EXAM-tent­ti­pal­ve­luun omilla Kare­lian käyt­tä­jä­tun­nuk­sil­lasi. (https://exam.karelia.fi)
 2. Jotta pystyt käyt­tä­mään palve­lua, sinun tulee hyväk­syä käyt­tö­eh­dot. Lupa pyyde­tään ensim­mäi­sellä kirjautumiskerralla.
 3. Ilmoit­taudu tent­tiin Tentit-linkistä vasemmalta.
 4. Etsi tenttiä kirjoit­ta­malla opin­to­jak­son koodin, tentin nimi tai tentaat­to­rin nimi.
 5. Klikkaa Ilmoit­taudu-paini­ketta ilmoit­tau­tuak­sesi kysei­seen tenttiin.
 6. Varaa tent­ti­tila ja tenttiaika. 
 7. Saat sähkö­pos­tiisi tiedon vara­tusta tent­tia­jan­koh­dasta ja tent­tiin osoi­te­tusta koneesta.
 8. Jos et pääse­kään tent­tiin, muista myös perua tila­va­raus ja tentti-ilmoittautuminen.


EXAM ilmoittautuminen

EXAM tilan varaus

EXAM ajan varaus