SIMHEapp

Kesto 1.9.2017 - 31.10.2019

SIMHEapp -hankkeen tavoitteena on toteuttaa digitaalinen palvelu turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja korkea-asteen koulutuspoluille ohjaamiseen. Palvelu tuotetaan koulutuspolun alkupäähän maahanmuuttajien itsenäistä käyttöä varten. Hanke tuottaa mobiilikäyttöisen, kohderyhmää palvelevan tarvelähtöisen ratkaisun. Palvelu on maksuton käyttäjille ja muille organisaatioille. Hanketta toteuttavat yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu sekä Oulun ammattikorkeakoulu