Hae Kare­li­aan -webinaari

Tule kuule­maan viime hetken tiedot sinua kiin­nos­ta­vasta koulu­tuk­sesta ja siihen hakeu­tu­mi­sesta. Järjes­tämme 13.3.2024 hakuwe­bi­naa­rin, jossa koulu­tuk­sen opinto-ohjaaja kertoo koulu­tuk­sesta ja sen opis­ke­li­ja­va­lin­nasta. Mukana on myös opis­ke­li­joi­tamme. Haki­ja­pal­ve­lumme kerto­vat lisäksi yhteis­hausta, ylei­sistä opis­ke­li­ja­va­lin­nan perus­teista ja aikatauluista.

Webi­naa­rimme on non-stop, eli se etenee aika­tau­lun mukaan samassa osoit­teessa, eikä siihen tarvitse eril­listä ilmoit­tau­tu­mista. Klikkaa alla olevaa linkkiä tule mukaan. 

Terve­tu­loa mukaan!

Ohjelma

8.30 – 9.00 Sairaan­hoi­ta­jaksi päivä- tai moni­muoto-opin­toina
Opinto-ohjaa­jat Minna Turunen, Tarja Ruoko­nen ja sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija Viivi Paananen

9.00 – 9.30 Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­min­nan resto­no­miksi moni­muoto-opin­toina
Lehtori Mikko Lahti

10.00 – 10.30 Raken­nus­tek­nii­kan insi­nöö­riksi päivä- tai moni­muoto-opin­toina
Opinto-ohjaaja Janne Väätäinen

10.30 – 11.00 Tieto­jen­kä­sit­te­lyn trade­no­miksi verkko-opin­toina
Opinto-ohjaaja Sanna Kukkasniemi

Tauko

12.00 – 12.45 Hakeu­tu­mi­nen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun
Haku­koor­di­naat­tori Auli Karjalainen

13.00 – 13.30 Media­no­miksi Kare­liassa päivä­opin­toina
Opinto-ohjaaja Maarit Igna­tius ja media­no­mio­pis­ke­lija Isot Merta

Tauko

14.30 – 15.00 Kone­tek­nii­kan insi­nöö­riksi päivä­opin­toina
Opinto-ohjaaja Jukka Tulonen

15.00 – 15.30 Talo­tek­nii­kan insi­nöö­riksi
Opinto-ohjaaja Johanna Luos­ta­ri­nen ja talo­tek­nii­kan opis­ke­lija Kati Reittu

15.30 – 16.00 Liike­ta­lou­den trade­no­miksi
Opinto-ohjaaja Laura Heiskanen

Pienet aika­tau­lu­muu­tok­set ovat mahdollisia.