Categories
Ajankohtaista

Hinnasto

1.3.2020 alkaen
Myöhäs­ty­mis­maksut 
yleis­ko­koelma, lehdet ja muu aineisto0,20 €/nide/päivä
kurssi­kirjat1 €/nide/päivä
  
Myöhäs­ty­mis­mak­sujen ylittäessä 10 euroa asiakas joutuu lainakieltoon.
  
Varaukset 
hyllys­tä­nou­to­maksu1 €
noutamaton/peruuttamaton varaus1 €
  
Varaus tulee peruuttaa viimeistään saapu­mi­sil­moi­tuk­sessa mainittuna viimeisenä noutopäivänä.
  
Palaut­ta­matta jääneen aineiston käsit­te­ly­maksu 
Käsit­te­ly­maksu 10 € tulee makset­ta­vaksi myöhäs­ty­mis­maksun lisäksi, jos aineisto on ollut palauttamatta/uusimatta 40 päivää eräpäi­västä. Alle 20 euron laskuihin lisätään 5 euron laskutuslisä.
 
Kadonneen tai tuhou­tuneen aineiston korvaaminen
ensisi­jai­sesti korvaava kappale tilalle (sama tai uudempi painos)
muussa tapauk­sessa:
kirja >> uuden kirjan hankin­ta­hinta kirjakaupassa
jos ei ole saatavana50 €
opinnäyte50 €
lehti10 €
AV-materiaali50 €
Asiakas on laina­kiel­lossa, kunnes kadonnut tai tuhou­tunut aineisto on korvattu. 
  
Kirjas­to­kortti 
ensim­mäinen korttimaksuton
uusi kortti kadonneen/tuhoutuneen tilalle5 €
  
Tilatun kauko­lainan tulostemaksu 
A4 musta­val­koinen0,10 €/sivu 
A4 väril­linen0,50 €/sivu
  
Kauko­lainat 
Karelian opiskelija/henkilökunta0 – 20 €/nide
muut asiakkaat0 – 20 €/nide + 8 €
  
Kauko­lainan hinta muodostuu lähet­tävän kirjaston perimästä maksusta. Karelia-amk:n ulkopuo­li­silta asiak­kailta peritään lisäksi 8 euron käsittelymaksu.
  
Kauko­lainat muille kirjastoille 
niteet0 – 10 €
kopiot paperi­tu­los­teena0 – 0,50 €/sivu
kopiot pdf-tiedostona0 – 6 €/lähetys
+ toimi­tus­maksu 0 – 8 €
  
Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­tojen väliset kauko­lainat ovat maksuttomia. 
  
Muut 
A4 paperi0,10 €/kpl
A3 paperi0,20 €/kpl
  
Lasku­tuslisä5 €
Lisätään alle 20 euron laskuihin.