Kone­pa­ja­tek­ni­set mit­tauk­set

Kone­pa­ja­tek­ni­set mit­tauk­set

Tar­joam­me luo­tet­ta­via koe­pa­ja­tek­ni­siä mit­taus­pal­ve­lu­ja, joi­hin sisäl­ty­vät koor­di­naat­ti- ja 3D-mit­taus­pal­ve­lut.

Kenel­le

Sovel­tuu teol­li­suu­den toi­mi­joil­le.

Lait­teis­ton käyt­tö­koh­teet

Koor­di­naat­ti­mit­ta­ko­ne sovel­tuu par­hai­ten vala­mi­seen tar­koi­tet­tu­jen muot­tien, valet­tu­jen tuot­tei­den ja koneis­tet­tu­jen kap­pa­lei­den mit­taa­mi­seen.

Mit­taus perus­tuu mit­ta­kär­jen kos­ke­tuk­seen kap­pa­lees­sa, joten peh­meät tuot­teet eivät sovel­lu mit­taus­koh­teik­si. Koor­di­naat­ti­mit­ta­ko­neen tär­kein sovel­lusa­lue on geo­met­ri­set tole­rans­sit. Koor­di­naat­ti­ko­neen mit­taa­mia pis­tei­tä voi­daan myös hyö­dyn­tää 3D mal­lin­ta­mi­ses­sa, kun mal­lin­ne­taan jokin ole­mas­sa ole­va tuo­te, jos­ta ei ole saa­ta­vil­la 3D tie­dos­toa (rever­se engi­nee­ring). Koor­di­naat­ti­ko­neen mit­tausa­lue on 600x800x500 mm (XxYxZ).

Hin­ta

Koor­di­naat­ti­mit­taus 100 €/h
3D-mit­taus 100 €/h
Rapor­toin­ti 85 €/h

Hin­taan lisä­tään voi­mas­sa ole­va ALV.

Yhteys­hen­ki­lö

Labo­ra­to­rioin­si­nöö­ri Jus­si Nyys­sö­nen
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Puh. 050 413 7912
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu
Kar­ja­lan­ka­tu 3, 80200 Joen­suu