Muovituotteen suunnittelu ja valmistus piensarjatuotantona

Muovituotteen suunnittelu ja valmistus piensarjatuotantona

Tarjoamme muovituotesuunnittelua, valmistusta ja koevaluja perustuen asiakkaan antamiin spesifikaatioihin. Ruiskuvalettavan tuotteen suunnitteluvaiheessa huomioidaan ruiskuvalettavuuden vaatimukset. Käytännössä 3D-suunnittelu ja muottisuunnittelu tehdään samassa yhteydessä. Tarjoamme myös muovituotteiden koevaluja muoviraaka-aineen tai muovituotteen ongelmien selvittämiseen.

Kenelle

Muovialalla toimiville yrityksille.

Sisältö

  • Muovien prosessointi
  • Ruiskuvalu
  • Tasokalvoekstuutio
  • Lämpömuovaus

Tuotesuunnittelun tuotoksena asiakas saa:

  • 2D-piirustuksen tai 3D-mallin
  • materiaalisuositukset
  • ruiskupistesuositukset
  • toleranssianalyysin (kokoonpanoissa)
  • lujuuslaskennan

Näiden pohjalta asiakas voi halutessaan pyytää myös tarjouksen muotin valmistuksesta ja piensarjatuotannosta.

Käytössä ovat kaksikomponenttiruiskuvaluun soveltuva KraussMaffei Multinject KM80-160/55CZ sekä pienempien osien ruiskuvaluun sopiva CDR Boy 12 A.

Hinta

Ruiskuvalun konetuntihinta 45 €/h
asetus 80 €/h
piensarjat 95 €/h
ruiskuvalukoneen vuokrakäyttö 25 €/h sopimuksen mukaan
raportointi 85 €/h

Yhteyshenkilö

Laboratorioinsinööri Jussi Nyyssönen
Puh. 050 413 7912
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu