Oma tietokone opinnoissa

Kareliassa käytät opinnoissa omaa tieto­ko­nettasi, mikä jousta­voittaa opiske­luasi, lisää tieto­tur­vaasi ja tekee oppimis­pro­ses­sistasi henki­lö­koh­tai­semman. BYOD (Bring Your Own Device) tarkoittaa, että pääset oman pääte­lait­teesi avulla käyttämään opiske­lussa tarvit­se­miasi aineistoja, ohjel­mistoja ja järjes­telmiä kotonasi kello­na­jasta riippumatta.

Pääset helposti opintojen alkuun millä tahansa käytössäsi olevalla tieto­ko­neella tai table­tilla. Opintojen edetessä työsken­te­lyäsi helpottaa se, että kone vastaa opiskelun vaati­muksia. Joillakin aloilla hyödynnät ammat­tioh­jel­mistoja, joita voit käyttää myös kampuk­sellasi niiden käyttöön erikseen suunni­tel­luissa tiloissa.

Huom! Chromebook-tieto­koneet eivät sovellu Karelia-amk:n opintoihin!

Laite­suo­situs (sosiaali- ja terveysala)

 • Kannettava tietokone (Windows- tai macOS -käyttöjärjestelmä)
 • Chromebook-tieto­koneet eivät sovellu!
 • Vähintään 8 Gt keskusmuistia
 • Prosessori vähintään Intel i5, Apple Silicon tai vastaava
 • WiFi-yhteys
 • Suositus: vähintään 14 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiintolevy: 256 Gt SSD-levy
 • Hyvä akku, joka kestää useamman tunnin
 • Kamera, kuulokkeet ja mikrofoni
 • Suosi­tellaan takuuajan pidennystä

Laite­suo­situs (liike­ta­louden, matkailun ja yamk-koulutukset)

 • Kannettava tietokone (Windows-käyttö­jär­jes­telmä)
 • Chromebook-tieto­koneet eivät sovellu!
 • Vähintään 8 Gt keskusmuistia
 • Prosessori vähintään Intel i5 tai vastaava
 • WiFi-yhteys
 • Suositus: vähintään 14 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiintolevy: 256 Gt SSD-levy
 • Hyvä akku, joka kestää useamman tunnin
 • Kamera, kuulokkeet ja mikrofoni
 • Suosi­tellaan takuuajan pidennystä

Laite­suo­situs (Tieto­jen­kä­sittely, rakennus-/talo­tek­niikka, konetek­niikka, metsä­talous, energia- ja ympäris­tö­tek­niikka, Industrial Management, Infor­mation and Commu­nication Technology)

 • Kannettava tietokone (Tieto­jen­kä­sit­te­lyssä käy myös pöytäkone)
 • Applen Mac-tieto­koneet eivät sovellu!
 • Chromebook-tieto­koneet eivät sovellu!
 • Suosi­tellaan 16 Gt keskusmuistia
 • Windows 10 -käyttö­jär­jes­telmä tai uudempi
 • Prosessori vähintään Intel i5, suositus i7 tai vastaava (Tieto­jen­kä­sit­te­lyssä vähintään neliy­din­pro­sessori, nopeus 2.5 GHz)
 • WiFi-yhteys
 • Vähintään 15 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiintolevy: 512 Gt SSD tai suurempi
 • DX11-yhteen­sopiva näytö­nohjain (vähintään 4 GB muistia, suositus 8 GB) (Konetek­nii­kassa Nvidia-näytö­nohjain pakollinen)
 • Hyvä akku, joka kestää useamman tunnin
 • Kamera, kuulokkeet ja mikrofoni
 • Suosi­tellaan takuuajan pidennystä

Laite­suo­situs (Medianomi)

PC

 • Kannettava tietokone
 • Chromebook-tieto­koneet eivät sovellu!
 • Suosi­tellaan 16 Gt keskusmuistia
 • Windows 10 -käyttö­jär­jes­telmä tai uudempi
 • Prosessori vähintään Intel i5, suositus i7 tai vastaava
 • WiFi-yhteys
 • Vähintään 15 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiintolevy: 256 Gt SSD tai suurempi
 • NVIDIA GeForce GTX näytönohjain
 • Hyvä akku, joka kestää useamman tunnin
 • Kamera, kuulokkeet ja mikrofoni
 • Suosi­tellaan takuuajan pidennystä

tai MAC

 • MacBook Pro
 • Chromebook-tieto­koneet eivät sovellu!
 • Suosi­tellaan 16 Gt keskusmuistia
 • Prosessori vähintään Intel i5, suositus i7, Apple Silicon tai vastaava
 • WiFi-yhteys
 • Vähintään 13 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiintolevy: 256 Gt SSD tai suurempi
 • Hyvä akku, joka kestää useamman tunnin
 • Kamera, kuulokkeet ja mikrofoni
 • Suosi­tellaan takuuajan pidennystä