Oma tieto­kone opinnoissa

Kare­liassa käytät opin­noissa omaa tieto­ko­net­tasi, mikä jous­ta­voit­taa opis­ke­luasi, lisää tieto­tur­vaasi ja tekee oppi­mis­pro­ses­sis­tasi henki­lö­koh­tai­sem­man. BYOD (Bring Your Own Device) tarkoit­taa, että pääset oman pääte­lait­teesi avulla käyt­tä­mään opis­ke­lussa tarvit­se­miasi aineis­toja, ohjel­mis­toja ja järjes­tel­miä koto­nasi kello­na­jasta riippumatta.

Pääset helposti opin­to­jen alkuun millä tahansa käytös­säsi olevalla tieto­ko­neella tai table­tilla. Opin­to­jen edetessä työs­ken­te­lyäsi helpot­taa se, että kone vastaa opis­ke­lun vaati­muk­sia. Joil­la­kin aloilla hyödyn­nät ammat­tioh­jel­mis­toja, joita voit käyttää myös kampuk­sel­lasi niiden käyt­töön erik­seen suun­ni­tel­luissa tiloissa.

Huom! Chro­me­book-tieto­ko­neet eivät sovellu Karelia-amk:n opintoihin!

Laite­suo­si­tus (sosi­aali- ja terveysala)

 • Kannet­tava tieto­kone (Windows- tai macOS -käyttöjärjestelmä)
 • Chro­me­book-tieto­ko­neet eivät sovellu!
 • Vähin­tään 8 Gt keskusmuistia
 • Proses­sori vähin­tään Intel i5, Apple Silicon tai vastaava
 • WiFi-yhteys
 • Suosi­tus: vähin­tään 14 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiin­to­levy: 256 Gt SSD-levy
 • Hyvä akku, joka kestää useam­man tunnin
 • Kamera, kuulok­keet ja mikrofoni
 • Suosi­tel­laan takuu­ajan pidennystä

Laite­suo­si­tus (liike­ta­lou­den, matkai­lun ja yamk-koulutukset)

 • Kannet­tava tieto­kone (Windows-käyt­tö­jär­jes­telmä)
 • Chro­me­book-tieto­ko­neet eivät sovellu!
 • Vähin­tään 8 Gt keskusmuistia
 • Proses­sori vähin­tään Intel i5 tai vastaava
 • WiFi-yhteys
 • Suosi­tus: vähin­tään 14 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiin­to­levy: 256 Gt SSD-levy
 • Hyvä akku, joka kestää useam­man tunnin
 • Kamera, kuulok­keet ja mikrofoni
 • Suosi­tel­laan takuu­ajan pidennystä

Laite­suo­si­tus (Tieto­jen­kä­sit­tely, raken­nus-/talo­tek­niikka, kone­tek­niikka, metsä­ta­lous, energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikka, Industrial Mana­ge­ment, Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Technology)

 • Kannet­tava tieto­kone (Tieto­jen­kä­sit­te­lyssä käy myös pöytäkone)
 • Applen Mac-tieto­ko­neet eivät sovellu!
 • Chro­me­book-tieto­ko­neet eivät sovellu!
 • Suosi­tel­laan 16 Gt keskusmuistia
 • Windows 10 -käyt­tö­jär­jes­telmä tai uudempi
 • Proses­sori vähin­tään Intel i5, suosi­tus i7 tai vastaava (Tieto­jen­kä­sit­te­lyssä vähin­tään neliy­din­pro­ses­sori, nopeus 2.5 GHz)
 • WiFi-yhteys
 • Vähin­tään 15 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiin­to­levy: 512 Gt SSD tai suurempi
 • DX11-yhteen­so­piva näytö­noh­jain (vähin­tään 4 GB muistia, suosi­tus 8 GB) (Kone­tek­nii­kassa Nvidia-näytö­noh­jain pakollinen)
 • Hyvä akku, joka kestää useam­man tunnin
 • Kamera, kuulok­keet ja mikrofoni
 • Suosi­tel­laan takuu­ajan pidennystä

Laite­suo­si­tus (Media­nomi)

PC

 • Kannet­tava tietokone
 • Chro­me­book-tieto­ko­neet eivät sovellu!
 • Suosi­tel­laan 16 Gt keskusmuistia
 • Windows 10 -käyt­tö­jär­jes­telmä tai uudempi
 • Proses­sori vähin­tään Intel i5, suosi­tus i7 tai vastaava
 • WiFi-yhteys
 • Vähin­tään 15 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiin­to­levy: 256 Gt SSD tai suurempi
 • NVIDIA GeForce GTX näytönohjain
 • Hyvä akku, joka kestää useam­man tunnin
 • Kamera, kuulok­keet ja mikrofoni
 • Suosi­tel­laan takuu­ajan pidennystä

tai MAC

 • MacBook Pro
 • Chro­me­book-tieto­ko­neet eivät sovellu!
 • Suosi­tel­laan 16 Gt keskusmuistia
 • Proses­sori vähin­tään Intel i5, suosi­tus i7, Apple Silicon tai vastaava
 • WiFi-yhteys
 • Vähin­tään 13 tuuman näyttö (Full HD tai parempi)
 • Kiin­to­levy: 256 Gt SSD tai suurempi
 • Hyvä akku, joka kestää useam­man tunnin
 • Kamera, kuulok­keet ja mikrofoni
 • Suosi­tel­laan takuu­ajan pidennystä