Opinnäytetyöt

Hyödynnä opiskelijoiden osaaminen

Opinnäytetyöt tarjoavat yrityksille, organisaatioille ja hankkeille erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää opiskelijoidemme osaamista. Yleensä opintojen loppuvaiheessa suoritettavat opinnäytetyöt ovat työelämää palvelevia tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä, jotka voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan. Alempaan amk-tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, mikä vastaa noin 2–4 kuukauden päätoimista työskentelyä. Ylemmässä korkeakoulututkinnossa laajuus on puolestaan 30 opintopistettä, mikä vastaa noin puolen vuoden työskentelyä.

Tarjoa opinnäytetyöaihe ja saat

  • uusia ideoita ja ratkaisuja käytännön haasteisiisi
  • viimeisintä tutkimustietoa ja asiantuntemusta, jota voit hyödyntää heti omassa toiminnassasi
  • mahdollisuuden tutustua uusiin osaajiin ja heidän työskentelytapoihinsa – toimii myös turvallisena väylänä rekrytoida uusia työntekijöitä
  • tilaisuuden vahvistaa positiivista imagoa ja lisätä tunnettuuttasi

Opinnäytetyö-prosessin eteneminen

1. Tarjoa aihe: palvelut[at]karelia.fi

  • Millaista osaamista tarvitset?

2. Aihe hyväksytetään ja valitaan ohjaaja (Karelia-amk)

  • Voit nimetä myös oman yhteyshenkilösi

3. Tehdään toimeksiantosopimus sekä mahdolliset muut sopimukset

4. Opiskelija laatii suunnitelman, joka hyväksytetään kaikilla osapuolilla

5. Opiskelija toteuttaa työn yhteistyössä toimeksiantajan ja ohjaajan kanssa

6. Valmis työ arvioitavaksi

  • Voit antaa oman sanallisen arviointisi ja esittää mahdolliset muutokset

7. Työn ja sen tulosten esittely

  • Olet lämpimästi tervetullut seuraamaan esittelyä!

Kesto ja ajankohta

Opinnäytetyöprosessi kestää keskimäärin 4–10kk. Toimeksiantoja voi jättää ympäri vuoden. Eniten opiskelijat etsivät aiheita töilleen lukukausien alkaessa. 

Mitä edellyttää toimeksiantajalta?

Vaihtelee toimeksiannon mukaan. Keskimäärin 1-3 palaveria opiskelijan kanssa.

Muuta huomioitavaa

Opinnäytetyöt ovat tutkintojen osia, joiden tulee olla avoimesti arvioitavissa, ja siksi ne ovat lähtökohtaisesti julkisia. Erillisellä sopimuksella opinnäytetyöstä voidaan kuitenkin jättää pois tilaajaorganisaation tunnistetiedot tai salaisina pidettävät tiedot.