Opiske­li­ja­kau­punki Joensuu

Joensuu on vilkas opiske­lu­kau­punki, jonka asukkaista peräti neljännes on opiske­li­joita. Ammat­ti­kor­kea­koulun ohella kaupunkia kansoit­tavat yliopiston ja ammatil­listen oppilai­tosten opiske­lijat. Opiske­li­ja­tun­nelma on siis taattu ja tapah­tumia riittää!

Ilosaa­ri­roc­kista tutussa kaupun­gissa voi nauttia kulttuurin koko kirjosta, konser­teista ja teatte­rista elokuviin ja kuvatai­teisiin. Urhei­lu­mah­dol­li­suuksia riittää jokaiseen makuun, ja luonto odottaa nurkan takana.

Asuminen Joensuussa on kohtuu­hin­taista ja asunto­ti­lanne hyvä. Elinkus­tan­nukset ovat muutenkin maltil­liset, eikä liikku­mi­nenkaan kevennä kukkaroa: pyörällä pääsee mukavasti joka paikkaan kattavan pyörä­tie­ver­koston ansiosta.

Joensuu on mukava opiske­lu­kau­punki, jossa on karja­laisen rento meininki. Kaikki mitä tarvitset on lähellä.

Voit tutustua Joensuuhun Opaste Joensuu -sovel­luksen avulla. Opasteesta löydät mm. Joensuun alueen nähtä­vyydet, ravin­tolat, ulkoi­lu­mah­dol­li­suudet, vuotuiset tapah­tumat, sekä paljon muuta vapaa-ajan tekemistä kaupun­gissa. Uutuudet-katego­riaan päivi­tetään jatku­vasti Joensuun uusimpia kohteita. Lisäksi sovel­luk­sessa on Bucket List -osio, jonne jokainen voi itse ehdottaa, mitä kaupun­gissa tulisi ehdot­to­masti nähdä ja kokea. Opaste Joensuu on saata­villa verkossa osoit­teessa opaste.app, sekä Androi­dille Play -kaupasta.