Oppiminen Kareliassa

Me Kareliassa olemme sitoutuneet osaamisesi kehittämiseen pedagogisin periaattein, joita noudatamme opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Pedagogiset periaatteet ohjaavat opiskeluasi ja henkilökunnan työtä sinun parhaaksesi.

Oppijana olet keskiössä

Karelian opiskelijana olet aktiivinen oppija: Tunnistat osaamistarpeesi ja asetat oppimisellesi tavoitteita. Toimit itsenäisesti ja aktiivisesti ja vastaat oppimisestasi ja ammatillisesta kehittymisestäsi.

Edistämme oppimistasi dialogisella ohjauksella, arvioinnilla ja palautteella. Samalla edistämme motivaatiotasi, hyvinvointiasi ja opintojen etenemistä. Rakennamme sinulle joustavia oppimisen polkuja.

Tiesitkö, että Kareliasta valmistuneet opiskelijat arvostavat opettajissaan yhteistyön luontevuutta, aktiivisuuteen kannustamista, tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Yhteisö tukee oppimistasi

Karelia on korkeakouluyhteisö, johon voit kokea kuuluvasi ja jossa kohtaamme sinut yksilönä. Yhteisömme on ihmisenkokoinen, turvallinen ja moninainen.

Tuemme aktiivisesti opiskelijayhteisöjen muodostumista lähiopetuksessa ja verkkoympäristöissä. Yhteisöllinen oppiminen on merkityksellistä työelämässä tarvitsemiesi taitojen kehittymiselle. Painotamme toiminnassamme kansainvälisyyttä ja vastuullisuutta. Opiskelijayhteisön rakentumisessa opiskelijakunnalla ja jokaisella meistä on suuri rooli.

Tiesitkö, että Kareliasta valmistuneet opiskelijat arvostavat erityisesti omalta opiskelijayhteisöltään saamaansa tukea ja omien ryhmätyötaitojensa kehittymistä, vuorovaikutusta ja esiintymistaitojen kehittymistä opinnoissaan.

Yhdessä työelämän kanssa

Toimimme tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa työelämäkumppaneidemme kanssa. Tunnistamme muuttuvia ja tulevaisuuden osaamistarpeita ja tuemme työelämän ja yhteiskunnan uudistumista.

Valmennamme sinut toimimaan työelämässä, soveltamaan teoriatietoa käytännön toimintaan, kokeilemaan ja innovoimaan. Hyödynnämme jo kertynyttä työelämäosaamistasi ja -verkostojasi. Autamme sinua luomaan henkilökohtaisia ammatillisia verkostoja ja tuemme sujuvaa siirtymistäsi työelämään. Kannustamme sinua kehittämään kestävyyttä ja hyvinvointia työelämässä ja koko yhteiskunnassa.

Tiesitkö, että Kareliasta valmistuneet opiskelijat arvostavat erityisesti Karelian asiantuntijoiden työelämätuntemusta: Opintojen aikana syntyi hyvä käsitys omista mahdollisuuksista työelämässä. Erityisen tyytyväisiä oltiin harjoittelussa kertyvään osaamiseen ja sen kautta syntyviin tuleviin työllistymismahdollisuuksiin.

Päämääränä sujuva ja tavoitteellinen oppiminen

Tuemme itseohjautuvuuttasi, tavoitteellisen ja vastuullisen työskentelytavan oppimista, opintojen etenemistä ja ammattiin valmistumista. Haastamme ja valmennamme sinua syvälliseen ja merkitykselliseen oppimiseen.

Käytämme opiskeltavan asian kannalta tarkoituksenmukaisia työskentelytapoja. Hyödynnämme aktiivisesti uutta teknologiaa sekä käytännönläheisiä ja inspiroivia oppimisympäristöjä. Oppimisen ilo, uteliaisuus ja innostus jatkuvaan oppimiseen ovat meille tärkeitä.

Tiesitkö, että meiltä valmistuneet opiskelijat arvostavat erityisesti erilaisiin opiskelutilanteisiin soveltuvia opiskeluympäristöjä ja verkko-oppimisen mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Uteliaisuutta ja oppimisen iloa. Yhdessä.

Opiskelijoiden mielipiteet ovat poimintoja Karelian vuoden 2023 AVOP-kyselyn tuloksista. AVOP-kysely tehdään vuosittain ammattikorkeakouluista valmistuneille.