Organisaatio

Karelia-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka lakisääteisiä tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) sekä aluekehitystehtävä. Ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö. Ylin päätösvalta on osakeyhtiölain mukaisella yhtiökokouksella. Yhtiökokous valitsee osakeyhtiön hallituksen, joka vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori.

Osakeyhtiön hallitus

Osakeyhtiön hallitus hoitaa osakeyhtiölain mukaiset tehtävät, huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnasta asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiö organisoidaan ja sitä johdetaan säännösten mukaisesti.

Osakeyhtiön hallitus ratkaisee seuraavat asiat, ellei niiden ratkaisemisesta ole toisin säädetty tai määrätty:
1. Asiat, joista päättäminen on ammattikorkeakoululaissa määrätty ammattikorkeakorkeakoulun ylläpitäjälle,
2. Ammattikorkeakoulun rehtorin ottaminen,
3. Vararehtorien lukumäärä ja
4. Vararehtorien ja hallinto- ja talousjohtajan ottaminen

Osakeyhtiön hallitus:

Paavo Pelkonen, puheenjohtaja
Jani Kaasinen, Joensuun kaupunki
Emilia Ihanus
Mika Kärkkäinen
Emma Pöytälaakso
Simo Rauma
Antti Toivanen, Pohjois-Karjalan kauppakamari
Akseli Väisänen​
Kim Wrange

Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

Rehtori

Karelia-ammattikorkeakoulun rehtorina toimii FT, dosentti Petri Raivo.

Yhteystiedot:
Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU
puh. +358 50 310 9749
Sähköposti: petri.raivo(at)karelia.fi