Kestävä kehitys haltuun

Kiertotalous on noussut maailmanlaajuiseksi megatrendiksi, joka koskettaa sekä julkisen, että yksityisen sektorin toimintaa. Osaamiskokonaisuudessa paneudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin, bio- ja kiertotalouden toimintamalleihin sekä uusiutuvan energian lähteisiin.

Lue lisää ja ilmoittaudu:

Kenelle
Biotaloudesta, metsätieteistä, kestävästä kehityksestä, kiertotaloudesta ja alan opinnoista kiinnostuneille.

Opintojen jälkeen
Tiedät, mitä kiertotalous tarkoittaa ja ymmärrät sen perusperiaatteet. Osaat keinot, joilla kiertotaloutta voidaan edistää. Osaat biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet, biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit sekä biotalouden globaalin merkityksen maapallolle. Tiedät erilaiset uusiutuvat energialähteet ja niiden käytön sekä tunnet pienkiinteistöjen lämmitysjärjestelmäratkaisut.

Voit opiskella kokonaisuuden joustavasti ja ilmoittautua jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintotarjonta päivittyy kolme kertaa vuodessa. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumislinkki poistuu.